Sektionen for Pålidelighed, Dynamik og Marin Teknik

Organisationsprofil

Sektionsleder
Jens Peter Kofoed

Sektionens aktiviteter på det forsknings- og undervisningsmæssige område er centreret om:

  • Udfordringer relateret til byggeri og anlæg af havneanlæg, offshore konstruktioner, vindmøller og bølgeenergianlæg.

Sektionens igangværende forskning er i øjeblikket specielt koncentreret om:

  • Risiko- og pålidelighedsanalyse af store konstruktioner og vedvarende energianlæg, med særlig fokus på vindmøller og bølgeenergianlæg.
  • Strukturel dynamik, med fokus på passiv og aktiv kontrol af konstruktionernes respons.
  • Analyse af vindgenererede bølger - herunder bestemmelse af bølgelaster på havne- og offshore konstruktioner samt stabilitetsundersøgelser af molekonstruktioner.
  • Modellering, udvikling og evaluering af forskellige bølgeenergianlægs energiproduktion og strukturelle belastninger.
Luk

Publikationer (385)

Aktiviteter (66)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 207462328