Sektionen for Vand og Miljø

Organisationsprofil

Sektionsleder
Jes Vollertsen

Arbejdsområder
Sektionens aktiviteter på det forsknings- og undervisningsmæssige område er centreret om:

  • Hydrauliske og hydrologiske problemer ved miljøorienterede anlæg og projekter.
  • Naturgeografiske projekter hovedsagelig med et miljø- og ressourcemæssigt sigte.

Sektionens igangværende forskning er i øjeblikket specielt koncentreret om:

  • Regn- og spildevandsafstrømningen fra byområder.
  • Regnafstrømningen fra motorveje.
  • Usikkerhedsanalyse ved forskellige former for miljøorienteret simulering - eksempelvis grundvandsmodellering.
Luk

Publikationer (157)

Aktiviteter (17)

Priser (1)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 207624507