Forskningsgruppen for Teknoantropologi

Organisationsprofil

Leder af forskningsgruppen:
Professor Torben Elgaard Jensen

Presset fra international konkurrence, ressourceknaphed, økonomisk krise og klimaforandringer har givet anledning til et bredt spektrum af videnskabelige og teknologiske projekter mhp. at udvikle bæredygtige og socialt ansvarlige systemer, produkter og løsninger.

TANT gruppens medlemmer betragter ikke tekniske løsninger som ’teknologiske fix’, der i sig selv kan løse komplicerede samfundsmæssige udfordringer; Robuste løsninger kræver en forståelse af sociale relationer, engagering af brugere og en dybtgående analyse af den kompleksitet, der opstår omkring teknologier i konkret brug.

Forskningsgruppen beskæftiger sig med spørgsmål af følgende type:

  • Hvordan kan brugere blive aktive deltagere i teknologisk udvikling og design?
  • Hvordan kan vi håndtere de risici, videnskontroverser og etiske dilemmaer, som opstår omkring nye teknologier?
  • Hvordan transformerer teknologier menneskers oplevelser, aktiviteter og handlemuligheder? 

Forskningsgruppen sætter stor pris på en bred diskussion og en flerhed af perspektiver på videnskab, teknologi og samfund. Vi betragter det som en styrke, at vores forskning fokuserer på mange forskellige tekniske områder og inkluderer samarbejde med forskellige tekniske eksperter.

Luk

Publikationer (674)

Aktiviteter (234)

Priser (2)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 58300508