Tekno-Antropologi & Particpation

Organisationsprofil

Forskningsgruppen Participation og Teknologi (TAPAR) har et tværfagligt fokus og befinder sig i krydsfeltet mellem videnskab, teknologi og samfund. TAPAR udfører forskning, der er centreret omkring participation (typisk i form af brugerinddragelse og medarbejderdeltagelse), idet participation ses som praktiseringen af en brobyggerfunktion mellem enheder, som er adskilte som følge af den tekniske og samfundsmæssige arbejdsdeling. 

Analyser af participationens rolle

Der udføres analyser af den rolle participation spiller og kan spille i forhold til organisatoriske, regulative og tekniske vilkår og forandringsprocesser. Analyserne foregår ofte i et tæt samarbejde med relevante aktører, med udgangspunkt i en interesse for såvel menneskelig trivsel som teknisk og organisatorisk funktionalitet og inden for en forståelseshorisont, der teoretisk bl.a. er inspireret af den socio-tekniske skole.

Udvikling af metoder til empowerment

Udvikling og anvendelse af metoder til inddragelse af lokal viden, hvad enten der er tale om arbejdslivs- og arbejdsmiljømæssige forandringer eller design og implementering af ny (informations) teknologi, spiller en central rolle. Det samme gør analyse og udvikling af metoder til ”empowerment” af potentielle brugere af teknologi. Dialog med praktikere, enten i form af aktionsforskning eller anvendelsesfokuseret forskning, prioriteres højt.

Participation og Teknologi arbejder for tiden inden for tre hovedområder:

Luk

Publikationer (566)

Aktiviteter (143)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 493