The Center for Applied Game Research

  1. Hald, Kasper

    Ph.d.-stipendiat, Forskningsassistent

    Person: VIP

  2. Kofoed, Lise B.

    Professor emeritus, Ekstern lektor

    Person: VIP, Ekstern