Trafikforskningsgruppen

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder
Niels Agerholm

Arbejdsområder
Arbejdsområde har udgangspunkt i Trafikforskningsgruppens (TRG) aktiviteter på det forsknings- og undervisningsmæssige område:

Forskning
Hovedvægten i det videnskabelige arbejde i TRG er indenfor Trafiksikkerhed og Intelligente Transport Systemer (ITS), og der er i de seneste år et voksende fokus på Godstransport.

Udvalgte forskningsområder indenfor trafiksikkerhed er:

  • Nye tilgange til udpegning af de farligste dele af vejnettet
  • Undersøgelser af passive tiltags effekt på trafiksikkerheden
  • Brug af ITS til at fremme en højere trafiksikkerhed.

Udvalgte satsningsområder indenfor ITS er fx:

  • Brug af data fra kørende biler, kaldet Floating Car Data til analyse til trafikledelse og –services
  • Bluetooth til detektering af trafikafvikling
  • Miljøvenlig kørsel.

Udvalgte forskningsområder indenfor Godstransport er:

  • Collaborative Logistics
  • Big data, optimering og infrastruktur.

Undervisning
Sektionen for Trafik og Veje leverer forskningsbaseret undervisning til en række uddannelser på Aalborg Universitet, der har viden om trafik og veje som såvel primære som sekundære mål for den enkelte uddannelse.

Konferencer

Endvidere afholder Sektionen for Trafik og Veje hvert år i august konferencen Trafikdage på Aalborg Universitet. Konferencen er afholdt siden 1994 og er Danmarks største videnskabelige trafikkonference. Den samler hvert år ca. 300 deltagere fra hele Skandinavien.

Luk

Publikationer (556)

Aktiviteter (195)

Priser (1)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 190796632