Trafikforskningsgruppen (Plan)

Ophørt. 31/12/2013. Afløst af Trafikforskningsgruppen

Organisationsprofil

Trafikforskningsgruppen (TRG) består af eksperter indenfor trafik- og vejområdet. TRG arbejder hovedsagelig inden for:

  • trafikplanlægning
  • trafikledelse
  • Intelligente Transportsystemer (ITS)
  • trafiksikkerhed
  • vejbygning og -vedligeholdelse
  • kollektiv transport i by- og landområder.

TRG arbejder desuden med forskellige aspekter af fysisk planlægning, og indsatsen omfatter for tiden:

  • kommunal planlægning og udvikling med særlig vægt på byen
  • byudvikling og byplanlægning
  • landsbyernes og landområdernes udvikling.

Det videnskabelige arbejde i Trafikforskningsgruppen

Hovedvægten i det videnskabelige arbejde i TRG er indenfor Trafiksikkerhed og ITS. Nogle af satsningsområderne indenfor trafiksikkerhed er Nye tilgange til udpegning af de farligste dele af vejnettet, Undersøgelser af forskellige passive tiltags effekt på trafiksikkerheden samt Brug af ITS til at fremme en højere trafiksikkerhed. Udvalgte satsningsområder indenfor ITS er brug af data fra kørende biler, kaldet Floating Car Data til analyse, trafikledelse og –services, Bluetooth til detektering af trafikafvikling samt arbejde med miljøvenlig kørsel.

Undervisning i Veje og Trafik

TRG leverer forskningsbaseret undervisning til en række uddannelser på Aalborg Universitet, der har viden om trafik og veje som såvel primære som sekundære mål for den enkelte uddannelse.

Trafikdage

Endvidere afholder TRG hvert år i august konference Trafikdage på Aalborg Universitet. Den er afholdt siden 1994 og er Danmarks største videnskabelige trafikkonference. Den samler hvert år ca. 300 deltagere fra hele Skandinavien.

 

Luk

Publikationer (383)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 461