TRU - Tourism Research Unit

Organisationsprofil

Turismeforskningsenheden ved Aalborg Universitet blev oprettet i efteråret 1998 og er tilknyttet Institut for Kultur og Globale studier, med medarbejdere både i Aalborg og København.

Turismeforskningen i regi af TRU har som fælles tema destinationsdynamik (Destination Dynamics), hvor vi fokuserer på samspillet mellem udbud og efterspørgsel på turismedestinationer og placerer dette i en bredere kulturel, samfundsmæssigt, historisk, og, ikke mindst, international kontekst. Vi ser dette fokus som et væsentligt bidrag til den internationale turismeforskning, hvor forskningen ofte er specialiseret i retning af enten forbrugerstudier, management-tilgange eller kulturanalyse, og Destination Dynamics er således et fokus, der også bidrager til at profilere TRU og AAU internationalt.

Under denne overskrift er der tre, i praksis til dels overlappende, faglige styrkepunkter, som danner udgangspunkt for forskningen, nemlig

  • turismeoplevelser og identitetskonstruktion, herunder konkret bl.a. undersøgelser af familieferie, fødevareturisme, campingferie, og rejsekarrierer. Turismeforbrug tolkes som en del af hverdagskultur snarere en segregeret og liminal praksis.
  • destinationsudvikling og innovation, herunder konkret bl.a. undersøgelser af destinationsudviklingsstrategier og - organisationer, story-telling og place branding, heritage tourism, og udvikling af fødevareoplevelser. I forståelsen af disse processer lægges vægt på det løbende samspil med turisterne.
  • kulturmøde og bæredygtighed, herunder konkret bl.a. undersøgelser af arktisk turisme, ohvor bæredygtighed bliver tolket som kulturel og relational praksis

Disse områder bliver udforsket i frugtbar synergi mellem en lang række teoretiske og metodiske tilgange, der tilsammen sikrer dynamik og dialog, internt såvel som eksternt, også på det mere generelle og abstrakte plan. Blandt de aktuelt anvendte teoretiske tilgange kan nævnes symbolsk interaktionisme, semiotisk tekstanalyse, kulturanalyse, sociologisk mobilitetsforskning, kulturgeografi, økonomisk geografi, praksisteoretiske tilgange, netværksteorier samt institutionalistisk policy analyse. Blandt de anvendte metoder er kvalitative interviews fremtrædende mens observationsstudier samt visuelle; socio-materielle, audio-baserede og sanseligt orienterede etnografier også bringes i anvendelse i stigende grad.

En del af de igangværende forskningsprojekter er inspireret af samarbejde med eksterne samarbejdspartnere fra turismesektoren, f.eks. VisitDenmark og lokale turismedestinationer, eller er del af større EU-finansierede forskningsprojekter, og nogle har udviklet sig fra udredningsrapporter til egentlige forskningsprojekter. På denne måde spiller teoretiske udfordringer og konkrete empiriske problematikker sammen og resulterer i viden, som ikke alene er brugbar for akademikere men også praktikere i turismesektoren.

Luk

Publikationer (512)

Aktiviteter (671)

Priser (8)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 2190318