Vidensgruppen Qualitative Studies

Organisationsprofil

Medlemmerne af QS forsker og underviser bredt betragtet inden for det humanvidenskabelige område. Særlige områder er kvalitativ psykologi, pædagogisk psykologi, klinisk psykologi, almen psykologi og social- og personlighedspsykologi. Vi forsker således i en lang række af de praksisser, hvor forskellige former for psykologiske og sociale fænomener og behandlingsformer optræder og har betydning. Vi er både optaget af at forstå menneskers hverdagsliv og af at udvikle og reflektere over de interventionsformer (konsultation, organisationsudviklingstiltag, terapi og psykologiske undersøgelser), der kan få betydning for menneskers liv. Et fællestræk ved vores tilgang til forskning og undervisning er, at vi søger at opnå en indsigt i og forståelse for de handlemåder og forståelsesformer mennesker i det senmoderne samfund gør brug af. Det er ydermere karakteristisk for QS, at deltagerne anvender en overvejende kvalitativ tilgang i forskningen, heraf navnet Qualitative Studies. Dog anvender deltagerne også kvantitative metoder i et vist omfang. QS har samlet set en omfattende publiceringsaktivitet, og medlemmerne er ligeledes særdeles aktive på undervisningsområdet med ansvar for kurser på både bachelor- kandidat og Ph.d.-niveau. Vi varetager ikke mindre end tre professionsprogrammer på kandidatstudiet på psykologi. QS er også karakteriseret ved deltagernes omfattende udadvendte aktivitet både i form af medieoptræden, foredrag, supervisions- kursus- og konsulentvirksomhed.

Luk

Publikationer (1149)

Aktiviteter (858)

Priser (10)

Mest anvendte tidsskrifter

 • Politiken

  ISSN'er: 0907-1814

  JP/Politikens Hus A/S, Danmark

  Tidsskrift

 • Culture & Psychology

  ISSN'er: 1354-067X

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1461-7056

  Sage Publications Ltd., Storbritannien

  Tidsskrift

 • Kristeligt Dagblad

  ISSN'er: 0904-6054

  Kristeligt Dagblad A/S, Danmark

  Tidsskrift

 • Psykolog Nyt

  ISSN'er: 0901-7089

  Danmark

  Tidsskrift

 • Coaching Psykologi

  ISSN'er: 2244-9698

  Aalborg Universitet, Danmark

  Tidsskrift

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 45121589