Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Hovedvejleder for 3 phd. studerende: Mette Toft Rønberg, Bodil M. Nielsen og Line Søberg Bjerre.

Undervisning og vejledning (2015) på 2,6 og 8 semester sociologi. Undervisning på forberedelseskurset til Kriminologi og Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde samt gæsteundervisning på bl.a. KU.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Studieleder til og med 15/3 2015.
Semesterkoordinator på Videregående Sociologisk Teori 2015 - udbydes på engelsk 2016, hvor jeg også er Semesterkoordinator.
Medlem af Studienævnet for Sociologi per. 1/2 2016.

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Gennemført adjunktpædagogikum 2010.
Deltaget i Phd.-vejledningskurus 2014

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Skriv dit svar her...

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Udviklet (sammen med Michael Hviid Jacobsen) kurset i Videregående sociologisk teori, 2015

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Årets undervis på Folkeuniversitetet i Aalborg 2016

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Mere diaglogisk undervisning...

8. Andet.

Skriv dit svar her...