Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Fall 2015
1)Courses: Prototyping and Fabrication Techniques (MED7A), Sound and Music Computing and PDP students as well as MED7

2)User Experience Design for Multi-Modal Interaction - Aal (MED7A, AA9, PDP7) advanced workshop

3)Supervision Medialogy 7 – Walther Jensen Project with Proximity

Spring 2015

4)Media Sociology and Psychology (MSP)

5)Artistic and Academic Methods: Interaction Design (AAM)

6) Interactive Digital Product (industrial design student

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Study board member ArT study board
Semester Coordinator ArT4
Course Coordinator Prototyping and Fabrication Techniques
Course Coordinator Interactive Digital Product (industrial design students)

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

2 week workshop in group teaching, School of ITEE, University of Queensland, Australia, 2005.
Collegiate guidance: Academic Courses, School of ITEE, University of Queensland, Australia, 2006

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Skriv dit svar her...

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Reworked Media Sociology and Psychology so the content was manageable in the time frame.
Devised and wrote UXD with Lars Bo Larsen and continual reworking of workshop hands-on content for students from 3 programs with different levels of experience with HCI.
Reworked Prototyping and Fabrication course so hands-on learning in labs in new building could run smoothly
Wrote content and examination for Interactive Digital Product course for Industrial Design students.
Wrote ArT4 semester theme and reworked the new content and modules so refined over time

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Best Teacher Award, Visual Thinking Course, ITEE, University of Queensland, Australia, 2005

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Instigate Active Listening processes (as taught Collegiate guidance: Academic Courses, School of ITEE, University of Queensland, Australia, 2006.)
More on site work and hands on work and intensive sessions

8. Andet.

Skriv dit svar her...