Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Underviser: Metode- evaluering og videnskabsteori, 7. semester, Kandidat i lærings- og forandringsprocesser
Censor: PU-forløb, 7. semester, Kandidat i lærings- og forandringsprocesser
Vejleder: Læring i Multikulturelle kontekster, 8. semester, Kandidat i lærings- og forandringsprocesser
Underviser og vejleder: Læring og forandring i praksis, 9. semester, Kandidat i lærings- og forandringsprocesser
Eksaminator og censor: Portfolio, 7.-9. semester, Kandidat i lærings- og forandringsprocesser
Vejleder: Kandidatspeciale, 10. semester, Kandidat i lærings- og forandringsprocesser

Underviser: Videnskabsteori og -metode 1, 1. semester, Master i læreprocesser
Underviser: Læringsteori, 2. semester, Master i læreprocesser
Vejleder: Læringsteori, 2. semester, Master i læreprocesser
Underviser: Evalueringsmodulet, 2. semester, Master i læreprocesser
Underviser: Specialiseringen evaluering og kvalitetsudvikling, 3. semester, Master i læreprocesser
Vejledning, Masterspeciale, 4. semester, Master i læreprocesser

Underviser, Pædagogisk ledelse, Master i Public Governance
Underviser, Procesevaluering, Master i Public Governance

Underviser: At undersøge læring i organisationer, Metodemodul 1, 3. semester, Bachelor i organisatorisk læring

Underviser: Samfundsfagsdidaktik, 9. semester, kandidat i Samfundsfag
Vejleder: Kandidatspeciale, 10. semester, kandidat i Samfundsfag

Underviser: Specialiseringen Uddannelse og arbejdssociologi, 8. semester, kandidat i sociologi

Ph.d-vejleder: Lotte S. Skrubbeltrang, Idræt

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Modulkoordinator: Metode- evaluering og videnskabsteori, 7. semester, Kandidat i lærings- og forandringsprocesser
Modulkoordinator: Læring og forandring i praksis, 9. semester, Kandidat i lærings- og forandringsprocesser
Semesterkoordinator: 9. semester, Kandidat i lærings- og forandringsprocesser
Modulkoordinator, Kandidatspeciale, 10. semester, Kandidat i lærings- og forandringsprocesser
Semesterkoordinator, 10. semester, Kandidat i lærings- og forandringsprocesser

Semesterkoodinator: 1. semester, Master i læreprocesser

Modulkoordinator: At undersøge læring i organisationer, Metodemodul 1, 3. semester, Bachelor i organisatorisk læring

Ph.d-programleder (30%): Forskeruddannelsesprogrammer ved Institut for Læring og Filosofi, Ph.d.-programmet 'Uddannelse, Læring og Filosofi'

2011-2013: Studienævnsformand, Studienævn for Læring, Uddannelse og Filosofi, Institut for læring

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

2007-2009: Adjunktpædagogikum-forløb

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Skriv dit svar her...

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Skriv dit svar her...

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...