Charlotte Overgaard

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab:
- Introduktion til og undervisning i problemorienteret projektarbejde (PBL)
- Undervisning i folkesundhedsvidenskabelige, sundhedssociologiske og  sundhedsantropologiske teorier og begreber
- Undervisning i forskellige tilgange til belysning af borger/bruger/patientperspektiver med særlig fokus på survey og konstruktion af spørgeskema.

Vejledning af projekter på alle kandidatuddannelsens 4 semestre.

Bacheloruddannelsen i medicin og i medicin med industriel specialisering (samlæst):
- Undervisning i graviditet, fødsel, barsel (modul 4.2).

- Vejledning på bachelorprojekter

Kandidatuddannelsen i medicin:
- Vejledning på medicinske specialer

Masteruddannelsen i sexologi:
Undervisning i seksualitet og svangerskab og barsel.

Eksamensansvarlig for mulet "Forståelser af Sundhed.." (1. sem, Folkesundhedvidenskab), modulet "Belysning af borger/bruger/patientperspektiver (2. sem, Folkesundhedsvidenskab), Modul 4.2 (Barnets vækst), bacheloruddannelsen i medicin og medicin med industriel specialisering.
Intern censor på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab
Beskikket Censor, Censorkorpset for Folkesundhed og relaterede uddannelser

Vejleder på kliniske forskningsprojekter
Vejleder for forskningssemesterstuderende fra Folkesundhed og fra medicin
Vejleder for Ph.d. studerende Line Ullits, cand.scient. san. publ. og Laura Jensen (cand.med).

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Medlem af Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
Forløbskoordinator for kandidatudannelsen i Folkesundhedsvidenskab
Semesterkoordiantor for 1., 2. og 3. semester på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab
Akkreditering:
Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab (2011)
Masteruddannelsen i Sexologi (fagansvarlig) (2012)

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Adjunktpædagogikum afsluttet 2014
Pædagogisk udviklingsprojekt (2012-14)
Udvikling af informationskompetence i et tværfagligt læringsmiljø: - et empirisk studie af læringseffekter og studenterperspektiver

Kursus: casebaseret PBL (AAU)
Kursus: introduktion til universitetspædagogik (AAU)

Positiv lektorbedømmelse, 2007, University College Nordjylland

Udviklingsprojekter.
- Bibliotek og Læring, 2005, University College Nordjylland
- Evalueringsmetoder i sundhedsfaglige professionsuddannelser, 2004, 2007, University College Nordjylland

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Konferencedeltagelse:
Oral presentation. Grundsøe MB, Overgaard C.
“Fokus på informationskompetence i et tværfagligt læringsmiljø: - et empirisk studie af læringseffekter og studenterperspektiver“
National conference for University Teaching, 5-6 Maj, 2014. Svendborg, DK

Oplæg på Undervisningens dag, 2014:
Gruppedannelse

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Udvikling, implemenering og evaluering af undervisningsforløb og undervisningmateriale:
- Projektarbejde på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab
- Modulerne: "Forståelse af sundhed" og "Belysning af brugerperspektiver", kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab
Opdatering/udvikling af studieordning, kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab (2012, 2013, 2014)

Beskrivelse af studieordning, Masteruddannelsen i Sexologi (2012)

Selvevaluering af Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab (2016)

Bidrag til ny dansk lærebog i sexologi (forventes at udkomme (2017)

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Årets underviser, Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt (2013)
Årets underviser, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ( 2014)

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Publikationer:
Overgaard C, Grundsøe MB.
Fokus på informationskompetence i et tværfagligt læringsmiljø: - et empirisk studie af læringseffekter og studenterperspektiver
Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 2014

Mortensen KR, Westerkam H, Overgaard C, Sand B, Braad M.
Library and learning. 2005
University College of North Jutland (rapport)


Bangshaab J, Overgaard C, Hansen SH, Sand B, Brander B, Zakarias L.
Report 1: Evaluation in Health education (in Danish)
Report 2: Evaluation tool-box (in Danish).
University College of North Jutland (2004)