Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Creative Genius Semester for Master Students, Master level cross-disciplinary semester, Aalborg University.
Creative Genius for Professionals, Mater level education for professionals, Aalborg University
Creativity in the Innovation Value Chain, Master of Science in Innovation Management, SDC, Beijing

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Coordinator of Creative Genius Semester for Master Students
Coordinator of Creative Genius for Professionals

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

University Pedagogy for Assistant Professors, 2013

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Skriv dit svar her...

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Designing Masterplan for Bachelor Program in Creativity and Business innovations Designing 20 ECTS module for Bachelor Program in Creativity and Business innovations Designing Training Program for New Thinking & Embodied Creativity Training Program Designing Universal Creativity Training Toolbox Designing The Creative Platform Board Game Designing Creativity Teaching Materials Developing 3D Didactic Designing Commercialization Camp & Solution Camp Desinging The Creative Platform Designing Digital Embodied Creativity Training

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Type your answer here...

8. Andet.

Skriv dit svar her...