Claus Kristensen

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Undervisningsportfolio Dato: 27.01.2015 Navn Claus Kristensen Institut Institut 7 -Institut for Arkitektur, Design & Medieteknologi- 1. Beskrivelse af personlige overvejelser om undervisning inden for dit fag Jeg underviser og forelæser på stort set samtlige semestre, dog især på 5. semester, 6.semester og 1.sem.Ma, 3.sem.Ma og 4.sem.Ma. Derudover er jeg ofte intern censor på de andre semestre. Jeg har været semesterkoordinator på 6. semester Arkitektur i de sidste 12 år. Desuden har jeg været ansvarlig og deltagende underviser i den store studietur i ikke europæisk kon-tekst.. på 6.semester i de sidste 12-14 år (Japan, Kina, Mexico, Australien, New York, Californien) 2. Undervisnings CV, indeholdende oversigt over dine undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af temaer, målgrupper, omfang, årstal, niveau (BA, kandidat, master, ph.d) samt censor opgaver) 2002 – 2012 > fastansat som lektor på Arkitektur & Design Aalborg universitet. 1997 – 2002 ekstern lektor på Arkitektur & Design Aalborg universitet. 1987 – 2002 ansat hos Arkitektfirmaet Arne Kjær/senere Arkitekterne Venndt Aalborg. 1985 – 1987 ansat hos Arkitektfirmaet Niels Torp projektkontor i Stockholm, Sverige. 1983 – 1985 ansat hos Arkitektfirmaet Niels Torp i Oslo, Norge. 1983 – 1983 ansat hos Arkitektfirmaet Leif Kjenslie i Oslo, Norge. 1982 – 1983 ansat hos Arkitektstudio Bodø i Bodø i Norge. 1974 – 1981 Arkitektskolen i Århus, afd. for bygningskunst E, uddannet Arkitekt 1981. 1972 – 1973 Byggeteknikker fra Aalborg tekniske skole. 1971 – 1972 Soldat, i 12 måneder, ved Dronningens livregiment i Nr. Uttrup i Aalborg. 1966 – 1970 4 år som murerlærling hos Holger Frederiksen Aalborg, udlært murersvend 20.03.1970. 1957 – 1966 Vesterkæret folkeskole i Aalborg. 1950 Født 17. marts i Aalborg. Jeg har været semesterkoordinator på 6. semester Arkitektur og 7.semester Arkitektur adskillige gan-ge…semesterkoordinator på 6.semester Arkitektur i de sidste 12 år. Kursus- og modulansvarlig lige siden starten af vores uddannelse i 1997 Jeg har siddet i studienævnet i to peroder, ca. 6 år Jeg har været formand for Arkitektur-sektionen i ca. 4-5 år. 3. Oversigt over dine uddannelsesadministrativeopgaver; eksempelvis deltagelse i studienævns-arbejde, studieleder eller koordinator/modulansvarlig m.m. Jeg har været semesterkoordinator på 6. semester Arkitektur og 7.semester Arkitektur adskillige gan-ge…semesterkoordinator på 6.semester Arkitektur i de sidste 12 år. Kursus- og modulansvarlig lige siden starten af vores uddannelse i 1997 Jeg har været forfatter til adskillige studievejledninger gennem årene lige fra uddannelsens start… Jeg har siddet i studienævnet i to peroder, ca. 6 år Jeg har været formand for Arkitektur-sektionen i ca. 4-5 år 4. Oversigt over de universitetspædagogiske kvalificeringsforløb du har deltaget i – i form af kortere eller længere kurser om pædagogisk kompetenceudvikling, PBL-kurser, workshops, seminarer, kollegial vejledning eller supervision m.m. Jeg har været semesterkoordinator på 6. semester Arkitektur og 7.semester Arkitektur adskillige gan-ge…semesterkoordinator på 6.semester Arkitektur i de sidste 12 år. Kursus- og modulansvarlig lige siden starten af vores uddannelse i 1997 Jeg har været forfatter til adskillige studievejledninger gennem årene lige fra uddannelsens start… Jeg har siddet i studienævnet i to peroder, ca. 6 år Jeg har været formand for Arkitektur-sektionen i ca. 4-5 5. Oversigt over udviklingsforløb du har deltaget i relateret til uddannelsesplanlægning, koordine-ringsarbejde, materialeudvikling, lærebogsarbejde m.m. Jeg har været semesterkoordinator på 6. semester Arkitektur og 7.semester Arkitektur adskillige gan-ge…semesterkoordinator på 6.semester Arkitektur i de sidste 12 år. Kursus- og modulansvarlig lige siden starten af vores uddannelse i 1997 Jeg har været forfatter til adskillige studievejledninger gennem årene lige fra uddannelsens start… Jeg har siddet i studienævnet i to peroder, ca. 6 år Jeg har været formand for Arkitektur-sektionen i ca. 4-5 6. Forandringer som du på eget initiativ eller med afsæt i de studerendes tilbagemeldin-ger/evalueringer har foretaget i relation til din undervisning og vejledning (eks. beskrivelse af nye vejledningsmetoder, nye eksamensformer, nye undervisnings organiseringsformer evt. med anvendelse af IT og andre teknologier og/eller peer learning etc.) Jeg holde en mængde forelæsninger og workshops samt korte lokale studieture med det formål at sanse, forstå, opleve og få ”krop på faget” direkte…Learning By Doing… har stor kontakt det det omkring-liggende erhvervsliv. Jeg har etableret et Materiale bibliotek, (byggemateriale showroom) som stadig udvikles, og bruges af samtlige studerende og undervisere på vores institut. 7. Evt. modtagelse af underviserpriser Årets underviser på Arkitektur & Design 2009 Årets underviser på –De ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskabelige fakulteter- 2009 8. Evt. udviklings- og forskningsopgaver relateret til undervisning og projektvejledning Har skrevet paper: –On detailing in contemporary architecture, a discussion of architectural quality- 2010 -Towards an improved architectural quality in contemporary architecture- 2013 Ovenstående Artikler er udgivet I bogform… Alt brugt til bla. Forskningsbaseret undervisning. Har skrevet flere artikler i dagblade og bøger… Jeg skriver i øjeblikket på en Bog der handler BYGNINGS DETEALJER I ARKITEKTUREN… Hensigtsmæssig bygnings fysik i forhold til Teknik og Arkitektonisk kvalitet 9. Eventuelle bilag du vil tilføje din portfolio mhp. at dokumentere dine pædagogiske kompetencer

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Skriv dit svar her...

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Skriv dit svar her...

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Skriv dit svar her...

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Skriv dit svar her...

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...