Erik Hagelskjær Lauridsen

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

F 15 Holistic Design, Environmental Ressource Management, 5 ECTS kandidat
F 15 Design af bæredygtige produkt/service systemer, Bæredygtigt Design, 10 ECTS bachelor
F 15 Specialevejledning, Kenneth Poucher
E 15 Aktørorienteret design, Bæredygtigt Design 5 ECTS bachelor
E 15 Designprocesser og visualisering, Bæredygtigt Design 10 ECTS bachelor
E15 Sustainable Design, Sustainable Design 5 ECTS kandidat

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Fagkoordinator for Bæredygtigt Design uddannelsen
Semesterkoordinator for Bæredygtigt Design 1. og 4. semester
Medlem af studienævn Planlægning og Geografi

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Type your answer here...

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Deltagelsen i ETALEE 2015 Exploring Teaching for Active Learning in Engineering Education

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Skriv dit svar her...

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...