Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Underviser i fugt på Master i Bygningsfysik 1., 2. og 3. semester (5 og 10 point kurser)
Vejleder for afgangsprojekter for Master i Bygningsfysik (15 point)
Ph.d.- vejleder for Thor Hansen på projektet "Vapour Barrier in Ventilated Roof Constructions"
Ph.d.-bivejleder for Sofie Knudsen på projektet "Fra væg til eksponering"

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Kursusansvarlig på kurset "Fugtteori og -praksis", 1. semester Master i Bygningsfysik (5 point)

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

2- dages PBL-kursus for SBi ansatte

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

-

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Udarbejdet undervisningsnoter til kurset "Fugtteori og -praksis"

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

-

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

-

8. Andet.

-