Hanne Tange

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Lecturing tasks
Intercultural Communication (SIV, BA 1st and 3rd semester)
British Civics (SIV, BA 2nd semester)
Human Resource Management (SIV, BA 5th semester)
The Company in the Global World (SIV, BA 7th and 8th semester)

Supervision
Ph.D. (Tanja Kanne Wadholt, International and Intercultural Education)
MA theses (SIV and CCG, Organisation and Leadership strand)
BA theses (SIV, intercultural communication and related topic)t svar her...

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

2015: Participant for academic staff in institutional accreditation process

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

2013: Introduction to PBL (Aalborg)
2006: Workshop on thesis supervision (Aarhus School of Business)
2006: "Teaching with Cases" (CBS Learning Lab)
2001-2: Diploma in Adult Education (CVU Fyn) her...

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

2015: Speaker on 'intercultural competence', Danmarks Sprogkonference (VIA)
2015: Co-organiser of internal seminar on international education (AAU)
2015: Book chapter "International undervisning" in Reinecker/Stray-Jørgensen, Universitetspædagogiske Praksisser (Samfundslitteratur)
2014: Organiser of workshop on "Progression and internationalisation", DUN conference (Svendborg)
2014: Book chapter "Turbulence in the classroom" in Poutianinen, Theoretical Turbulence in Intercultural Communication Studies (Cambridge Scholars)
2013: Plenary speaker, Center for Internationalisation and Parallel Languages (Copenhagen)

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

2015: Course Development + production of teaching materials (SIV, BA 1st semester "Introduction to Intercultural Communication")

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

-

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

-

8. Andet.

From 2015: Involved in non-formal Global Citizenship Education for the Danish Scout Association/World Organization of the Scout Movement
2015: Wood Badge training (scout leadership training, with focus on experiential learning)