Hanne Tange

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Lecturing tasks: 
2018-present: Aktuelle Kulturbegreber (7. sem., Kulturforståelse)
2013-present: Intercultural Communication (SIV, BA 1st and 2nd semester; LISE, 4th semester)2013-present: British Civics (SIV, BA 1st and 2nd semester)
2013-2017: The Company in the Global World (SIV, BA 7th and 8th semester)2013: Human Resource Management (SIV, BA 5th semester)
Supervision:
 Ph.D. (Tanja Kanne Wadholt, International and Intercultural Education)
MA theses (SIV and CCG, Organisation and Leadership strand)
BA theses (SIV, Intercultural & International Communication, Organisation & Leadership and related topics; LISE: Intercultural Communication)

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

2019-present: International Coordinator, SIV
2017-present: Member of Academic Council, Humanities
2015: Participant for academic staff in institutional accreditation process

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

2013: Introduction to PBL (Aalborg)
2006: Workshop on thesis supervision (Aarhus School of Business)
2006: "Teaching with Cases" (CBS Learning Lab)
2001-2: Diploma in Adult Education (CVU Fyn) her...

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

2018: Organiser of conference "PBL & Multicultural Teamwork" (AAU)
2017: Speaker on the 'practice of international education' (AAU)
2017: Speaker on English-medium education (Nærum Gymnasium)
2017: Organiser of seminar on 'Intercultural challenges in PBL education' (AAU)
2017: Speaker on 'Normal & deviant in international, interdisciplinary MA education'' (AAU)2016: Speaker on 'Global Graduate' programme
2015: Speaker on 'intercultural competence', Danmarks Sprogkonference (VIA)
2015: Co-organiser of internal seminar on international education (AAU)
2015: Book chapter "International undervisning" in Reinecker/Stray-Jørgensen, Universitetspædagogiske Praksisser (Samfundslitteratur)
2014: Organiser of workshop on "Progression and internationalisation", DUN conference (Svendborg)
2014: Book chapter "Turbulence in the classroom" in Poutianinen, Theoretical Turbulence in Intercultural Communication Studies (Cambridge Scholars)
2013: Plenary speaker, Center for Internationalisation and Parallel Languages (Copenhagen)

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

2017-2018: Development project 'PBL & Multicultural teamwork'
2016-2018: Development of Global Graduate Programme (School of Culture & Global Studies)
2015: Course Development + production of teaching materials (SIV, BA 1st semester "Introduction to Intercultural Communication")


6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

-

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

-

8. Andet.

From 2015: Involved in non-formal Global Citizenship Education for the Danish Scout Association/World Organization of the Scout Movement
2015: Wood Badge training (scout leadership training, with focus on experiential learning)