Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.


Efterår 2017
Semesterkoordinator 7 semester Veje og Trafik med temaet: Trafikken og dens konsekvenser.
Kursusansvarlig for følgende kurser på 7 semester Veje og Trafik – i parentes er angivet antal halve dage med forelæsninger og opgaveregning på kurserne, som jeg selv har forestået:
•Kursusmodul, 5 ECTS: Fysisk planlægning, transport- og mobilitetsplanlægning (2)
•Kursusmodul, 5 ECTS: Trafikplanlægning (5)
•Kursusmodul, 5 ECTS: Trafikteknik (3)
Vejledning af to grupper i projektarbejdet på 7. Semester Veje og trafik
3 forelæsninger (halve dage) på B3 i kurset Vej og trafikteknik
Vejledning af 1 studerende på VT9
Vejledning af 1 afgangsstuderende (diplom) i Esbjerg.
Vejleder for to Phd studerende

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Skriv dit svar her...

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Skriv dit svar her...

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Skriv dit svar her...

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Skriv dit svar her...

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...