Profile photo

Harry Lahrmann

Lektor

  • Institut for Byggeri og Anlæg
  • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
  • Sektionen for Veje, Trafik og Transport
  • Forskningsgruppen for Trafiksikkerhed
  • CITS - Center for Intelligente Transport Systemer
Postaddresse:
Thomas Manns Vej 23
1-363
9220
Aalborg Ø
Danmark

E-mail: hsl@civil.aau.dk

Telefon: 9940 8381

Mobil: 4056 0375

Nøglekvalifikationer

Har en både bred og dybtgående viden indenfor trafik- og transportsektoren med hovedvægt på trafikplanlægning og trafikteknik - herunder trafiksikkerhed og Intelligente Transport Systemer. Erfaringerne er opnået igennem forskning, forskningsledelse, undervisning, rådgivningsarbejde og personaleledelse.

Beskæftigelsesoversigt

2014-
Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg.
Lektor. Forskning og undervisning i trafikplanlægning og trafikteknik

2007–2014
Aalborg Universitet, Institut for samfundsudvikling og planlægning.
Lektor. Forskning og undervisning i trafikplanlægning og trafikteknik

2004-2007
Aalborg Universitet, Institut for samfundsudvikling og planlægning.
Sektionsleder for Sektionen for Byplanlægning, Veje og Trafik
Forskningsleder for Trafikforskningsgruppen
Lektor. Forskning og undervisning i trafikplanlægning og trafikteknik

2002 – 2004
Aalborg Universitet, Institut for samfundsudvikling og planlægning
Sektionsleder for Trafikforskningsgruppen
Lektor. Forskning og undervisning i trafikplanlægning og trafikteknik

1992 – 2002
Aalborg Universitet, Institut for samfundsudvikling og planlægning.
Lektor. Forskning og undervisning i trafikplanlægning og trafikteknik

1998 – 1999
COWI Rådgivende Ingeniører AS Aalborg (deltid)
Projektleder. Trafikplanlægning og trafikteknik.

1987 – 1988 og 1990 – 1992
Aalborg Universitet, Institut for samfundsudvikling og planlægning
Adjunkt. Forskning og undervisning i trafikplanlægning og trafikteknik

1988 – 1989
Aalborg Kommune (orlov fra Aalborg Universitet)
Afdelingsingeniør. Leder i Teknisk Forvaltning af Vej- og Trafikafdelingen.

1978 - 1987
Vejdirektoratet, Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejforanstaltninger.
Civilingeniør. Rådgivning samt forskning og udvikling i trafiksikkerhed, trafiksanering og trafikteknik.

Udvalgte arbejdsopgaver på Aalborg Universitet

Administrativ ledelse

Mangeårig faggruppekoordinator for Trafikforskningsgruppen og i perioden 2002 - 2007 sektionsleder med personaleansvar for ca. 15 medarbejdere.

Forskningsledelse

Forskning

Har igennem årene hjemtaget midler til / ledet en række større forskningsprojekter:

♦Trafiksikkerhedsprojektet Spar på Farten med et budget på 12 mio. kr.
♦Projekt om Intelligente Transport Systemer som var et samarbejdsprojekt mellem AAU og to private firmaer og som havde et samlet budget på 35 mio. kr. 
♦Projekt Cykeljakken finansieret af TrygFonden med 4,2 mio. kr. 
♦Projekt om cyklisters sikkerhed i kryds finansieret af Vejdirektoratets cykelpulje med 1,2 mio. kr. 
♦Projekt InDev som er et EU projekt fra Horizon 2020 programmet med et AAU budget på 1,3 mio. EURO
♦DyCiPS som er en 6 årig centerbevilling på 32,5 mio. kr. til et ”BIGDATA” center på AAU og hvor Trafikforskningsgruppen andel er 1/7. 

Er pt. vejleder for to Ph.d.-studerende og har igennem årene været vejleder for 11 Ph.d. studerende.
Centrale begreber i min forskning er: Trafiksikkerhed, Intelligente Transport Systemer, transportplanlægning, cykeltrafik, trafiksanering, og vej- og stinetsplanlægning.

Forskningsformidling

Initiativtager til og arrangør af Trafikdage på Aalborg Universitet som er en årlig todages konference der er afviklet siden 1994 og som hvert år samler omkring 300 deltagere.

Chefredaktør på Selected Proceedings of the Annual Transport Conference at Aalborg University: ISSN 1903-1092

Hyppig brugt key note speaker

Hyppig brugt ”trafikforsker” i medierne:
År 2016: 110 unikke historier i medier omtalt i 262 artikler

Priser

1994: 1. præmie sammen med Erik Kjems i konkurrence om cyklisters sikkerhed i kryds udskrevet af Forsikringsselskaberne i Danmark, Vejdirektoratet og Rådet for større færdselssikkerhed
2009: TØF-prisen på vegne af Trafikdage på Aalborg Universitet.

Udvalgte tillidsposter

2015- Medlem af Metroselskabets Review Board
2013 - Medlem af TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg
2010 - 2013 Medlem af regeringens Trængselskommission
2010 - 2016 Medlem af ITS Udviklingsforum
2010 - Medlem af Vejregelrådet
2010-2013 COST Domain Committee for Transport and Urban Development (TUD)
2009 – 2013 Medlem af Vägverkets (S) internationale ekspertpanel til rådgivning om målstyring i trafiksikkerhedsarbejdet
2004 – 2017 Medlem af bestyrelsen for ITS Danmark
2004 – 2010 Medlem af bestyrelsen for Center for Intelligente Transportsystemer på Aalborg Universitet
2001 – 2009 Medlem af International Working Group on Speed Control.
1998 – 2004 Bestyrelsen for den fagtekniske gruppe "Nordjyske Planlæggere" under Ingeniørforeningen i Danmark.
1997 – 2001 Det Offentlige Forskningsudvalg for Byer og Byggeri.
1997 – 2004 Nordisk Vejteknisk Forbunds Udvalg 53 – Transportinformatik
1997 – Censor på DTU
1997 – 2001 Evaluator for Kommunikationsforskningsberedningen i Stockholm på ansøgninger om støtte til trafiksikkerhedsforskning
1996 – 1999 Trafikministeriets dialogforum for trafiksikkerhed
1996 – 1999 Trafikministeriets cykelidégruppe
1993 – 1998 Styregruppen for Nordisk Transportforskning (NTF)

Peer review arbejde:

• Traffic Injury Prevention
• IET Intelligent Transport Systems;
• Accident Analysis and Prevention;
• The annual World Congress on Intelligent Transport Systems;
• The annual European Congress on Intelligent Transport Systems,
• The Research Council of Norway

Hazing’s Publish or Perish (Søgedato 08-05-2017)

Papers: 197
Citations: 465
h-index: 12
g-index: 19

Publikationer

Anonymised Floating Car Data – the long path to data sharing

Gøeg, P., Kveladze, I., Lahrmann, H. S. & Agerholm, N., 1 dec. 2018, (Under udarbejdelse).

Collecting Traffic Video Data using Portable Poles: Survey, Proposal, and Analysis

Jensen, M. B., Bahnsen, C. H., Lahrmann, H. S., Madsen, T. K. O. & Moeslund, T. B., 30 okt. 2018, I : Journal of Transportation Technologies. 8, 4

Underrapportering som præmis - hvordan man kan bruge Landspatientregistret i det lokale trafiksikkerhedsarbejde

Olesen, A. V., Madsen, T. K. O. & Lahrmann, H. S., 28 aug. 2018, Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet. s. 1 12 s.

Underreporting of cyclist and car injuries in Denmark

Olesen, A. V., Madsen, T. K. O. & Lahrmann, H. S., 22 apr. 2018.

Red light crossing, transportation time and attitudes in crossing with intelligent green light for pedestrians

Øhlenschlæger, R., Tønning, C., Andersen, C. S., Madsen, T. K. O., Lahrmann, H. S. & Agerholm, N., 12 mar. 2018, (Accepteret/In press) I : Transactions on Transport Sciences. s. 1-9 9 s.

Towards a ground truth of AADT on using video data and tracking software?

Øhlenschlæger, R., Lahrmann, H. S., B. Moeslund, T., Bahnsen, C. H. & Agerholm, N., 16 jan. 2018, (Afsendt) s. 1. 11 s.

Assessment of Safety of VRUs Based on Self-Reporting of Accidents and Near-Accidents

Madsen, T. K. O., Várhelyi, A., Polders, E., Reumers, S., Hosta, P., Bibiloni, D. J., Ramellini, A., Agerholm, N. & Lahrmann, H. S., 2018

Does a tow-bar increase the risk of neck injury in rear-end collisions?

Olesen, A. V., Elvik, R., Andersen, C. S. & Lahrmann, H. S., 2018, I : Journal of Safety Research. 65, s. 59-65

Evaluering af storskalaforsøg med cykelbokse

Lahrmann, H. S., Tønning, C., Christensen, P. M. & Madsen, T. K. O., 2018, Vejdirektoratet. 22 s.

Opening up floating car data for reuse

Agerholm, N. & Lahrmann, H. S., 2018, (Under udarbejdelse) Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University. (DCE Technical reports; Nr. 223).

Randomized trials and self-reported accidents as a method to study safety-enhancing measures for cyclists-two case studies

Lahrmann, H., Madsen, T. K. O. & Olesen, A. V., 2018, I : Accident Analysis and Prevention. 114, s. 17-24 8 s.

The effect of a yellow bicycle jacket on cyclist accidents

Lahrmann, H., Madsen, T. K. O., Olesen, A. V., Madsen, J. C. O. & Hels, T., 2018, I : Safety Science. 108, October, s. 209-217

The RUBA Watchdog Video Analysis Tool

Bahnsen, C. H., Madsen, T. K. O., Jensen, M. B., Lahrmann, H. S. & Moeslund, T. B., 2018, European Commission * Office for Official Publications of the European Union. 43 s.

Tools for Naturalistic VRU Study - Hands-on Manual

Madsen, T. K. O., Agerholm, N., Várhelyi, A., Bahnsen, C. H., Jensen, M. B., Laureshyn, A., Moeslund, T. B. & Lahrmann, H. S., 2018

Udvikling i antallet af trafikuheld blandt borgere i Aalborg Kommune 2004-2016

Olesen, A. V. & Lahrmann, H. S., 2018, Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University. 12 s. (DCE Technical Reports; Nr. 264).

Videoanalyse af konflikter i Jammerbugt: hvad får vi ekstra i forhold til en traditionel uheldsanalyse?

Madsen, T. K. O., Tønning, C., Holt, L. & Lahrmann, H. S., aug. 2017, I : Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet. 2017, 10 s.

Opening up Danish FCD - Exploration of movement FCD data: A case study of GeoVisual analytics for four-legged intersections

Kveladze, I., Agerholm, N. & Lahrmann, H. S., 19 jun. 2017, 12th ITS European Congress: ITS Beyond Borders. ERTICO - ITS Europe, 14 s.

Comparison of two simulation methods for testing of algorithms to detect cyclist and pedestrian accidents in naturalistic data

Madsen, T. K. O., Christensen, M. B., Andersen, C. S., Várhelyi, A., Laureshyn, A., Moeslund, T. B. & Lahrmann, H. S., jun. 2017.

Comparison of five bicycle facility designs in signalized intersections using traffic conflict studies

Madsen, T. K. O. & Lahrmann, H. S., 2017, I : Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. 46, Part B, s. 438-450

Road user behaviour analyses based on video detections: Status and best practice examples from the RUBA software

Agerholm, N., Tønning, C., Madsen, T. K. O., Bahnsen, C. H., Moeslund, T. B. & Lahrmann, H. S., 2017, Proceedings of the 24th ITS World Congress. ITS World, s. 1-10 10 s. EU-SP1137

Uppaal Stratego for Intelligent Traffic Lights

Eriksen, A. B., Huang, C., Kildebogaard, J., Lahrmann, H. S., Larsen, K. G., Muniz, M. & Taankvist, J. H., 2017, (Under udarbejdelse) 12th ITS European Congress: Strasbourg, France, 19-22 June 2017. ERTICO - ITS Europe, 10 s. SP0878

Videoanalyse af konflikter i kryds - eksempel fra Jammerbugt Kommune

Madsen, T. K. O., Tønning, C., Holt, L. & Lahrmann, H. S., 2017, I : Trafik & Veje. 9, s. 29-31

Øger et anhængertræk risikoen for piskesmæld i bagendekollisioner?

Olesen, A. V. & Lahrmann, H. S., 23 aug. 2016. 2 s.

Thermal Imaging Systems for Real-Time Applications in Smart Cities

Gade, R., Moeslund, T. B., Nielsen, S. Z., Skov-Petersen, H., Andersen, H. J., Basselbjerg, K., Dam, H. T., Jensen, O. B., Jørgensen, A., Lahrmann, H., Madsen, T. K. O., Skouboe, E. B. & Povey, B. Ø., maj 2016, I : International Journal of Computer Applications in Technology. 53, 4

Big Data in Transport Geography: Estimating the quality of Smart Card Data

Reinau, K. H., Agerholm, N. & Lahrmann, H. S., 2016. 1 s.

Cyklister undtaget signal ved undertavle i T-kryds: En før- og efterundersøgelse af konflikter mellem bløde trafikanter

Jensen, M. L. & Lahrmann, H. S., 2016, I : Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet. 2016, 12 s.

Mode-Specific Travel Time Estimation Using Bluetooth Technology

Araghi, B. N., Krishnan, R. & Lahrmann, H. S., 2016, I : Journal of Intelligent Transportation Systems. 20, 3, s. 219-228

Nekrolog

Lahrmann, H. S. & Sørensen, M. W. J., 2016, I : Trafik & Veje. 06/07, s. 57

Randomized Trials and Self-Reported Accident as a Method to Study Safety-Enhancing Measures for Cyclists - two case studies

Lahrmann, H. S., Madsen, T. K. O. & Olesen, A. V., 2016, Proceedings of the 17th International Conference on Road Safety on Five Continents. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 1 s.

Review of current study methods for VRU safety: Appendix 4 –Systematic literature review: Naturalistic driving studies

Madsen, T. K. O., Andersen, C. S., Kamaluddin, A., Várhelyi, A. & Lahrmann, H. S., 2016, Warsaw: Warsaw University of Technology. 31 s.

RUBA -Videoanalyseprogram til trafikanalyser

Madsen, T. K. O., Christensen, P. M., Bahnsen, C., Jensen, M. B., Moeslund, T. B. & Lahrmann, H. S., 2016, I : Trafik & Veje. 3, s. 14-17 4 s.

Safety Impact of Average Speed Control in the UK

Lahrmann, H. S., Brassøe, B., Johansen, J. W. & Madsen, J. C. O., 2016, I : Journal of Transportation Technologies. 6, 5, s. 312-326

Speed Choice and Curve Radius on Rural Roads

Rimme, N., Nielsen, L., Kjems, E., Tønning, C., Lahrmann, H. S. & Agerholm, N., 2016, 29th ICTCT Workshop in Lund, Sweden on 20th and 21st October 2016: How to assess traffic safety? - Adapting methods to future challenges - Book of abstracts. Lund: International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety (ICTCT), s. 62 1 s.

Watchdog System

Madsen, T. K. O., Bahnsen, C. H., Jensen, M. B., Lahrmann, H. S. & Moeslund, T. B., 2016, European Commission * Office for Official Publications of the European Union. 28 s.

Accuracy of Travel Time Estimation Using Bluetooth Technology: Case Study Limfjord Tunnel Aalborg

Namaki Araghi, B., Skoven Pedersen, K., Tørholm Christensen, L., Krishnan, R. & Lahrmann, H., 1 sep. 2015, I : International Journal of Intelligent Transportation Systems Research. 13, 3, s. 166-191 26 s.

Bløde trafikanters synlighed - virkemidler og deres effekt: NOTAT

Meltofte, K., Olesen, A. V. & Lahrmann, H., 2015, Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University. 33 s. (DCE Technical reports; Nr. 184).

Reliability of Bluetooth Technology for Travel Time Estimation

Araghi, B. N., Olesen, J. H., Krishnan, R., Christensen, L. T. & Lahrmann, H., 2015, I : Journal of Intelligent Transportation Systems. 19, 3, s. 240-255 16 s.

Automatic Detection Of Conflicts At Signalized Intersections

Madsen, T. K. O., Bahnsen, C., Lahrmann, H. & Moeslund, T. B., 2014.

Full-Automatic Parking registration and payment: In principle GNSS-based road pricing

Agerholm, N., Lahrmann, H., Jørgensen, B., Simonsen, A. K. & Tøfting, S., 2014, Proceedings – 10th ITS European Congress. ERTICO - ITS Europe, 9 s. 038

ITS Platform: Development of intelligent traffic

Tøfting, S., Lahrmann, H., Agerholm, N., Jørgensen, B. & Johannsen, L. V., 2014, Proceedings – 10th ITS European Congress. ERTICO - ITS Europe, 9 s. 0174

ITS Platformen: Udvikling af intelligent trafik

Tøfting, S., Lahrmann, H., Agerholm, N., Jørgensen, B. & Johannsen, L. V., 2014, I : Trafik & Veje. 94, 1

Krydsløsninger for cyklister: Anvendelse af konfliktteknik til vurdering af forskellige løsningers sikkerhed

Madsen, T. K. O. & Lahrmann, H., 2014, Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University. 80 s. (DCE Technical reports; Nr. 179).

NOTAT - Projekt Cykeljakken: to webbasserede spørgeskemaer

Lahrmann, H. & Madsen, J. C. O., 2014, Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University. 23 s. (DCE Technical reports; Nr. 171).

NOTAT - Projekt Cykeljakken: En spørgeskemaundersøgelse

Thedchannamoorthy, S., Madsen, T. K. O., Araghi, B. N. & Lahrmann, H., 2014, Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University. 50 s. (DCE Technical reports; Nr. 170).

Parkeringsapplikationen i ITS Platform – virkemåde og drift

Agerholm, N., Lahrmann, H., Jørgensen, B., Simonsen, A. K. & Tøfting, S., 2014, I : Trafik & Veje. 94, 1, s. 12-15 4 s.

Projekt Cykeljakke: Den sikkerhedsmæssige effekt af en gul cykeljakke

Lahrmann, H., Madsen, J. C. O., Madsen, T. K. O., Olesen, A. V., Thedchannamoorthy, S. & Bloch, A-G., 2014, Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University. 30 s. (DCE Technical reports; Nr. 167).

Driving speed on thoroughfares in minor towns in Denmark

Jørgensen, M., Agerholm, N., Lahrmann, H. & Araghi, B. N., 26 nov. 2013. 10 s.

The development of an open platform to test ITS solutions

Lahrmann, H., Agerholm, N., Juhl, J., Bech, C. & Tøfting, S., 4 jun. 2013, I : ITS Europe Congress. 5 s., TP 0183.

Safety effects of permanent running lights for bicycles: A controlled experiment

Madsen, J. C. O., Andersen, T. & Lahrmann, H., jan. 2013, I : Accident Analysis & Prevention. 50, s. 820-829 9 s.

Hurtigste versus mest brændstoføkonomiske ruter

Andersen, O., Krogh, B. B., Lahrmann, H. & Torp, K., 2013, I : Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet. 11 s.

Improving The Accuracy Of Bluetooth Based Travel Time Estimation Using Low-Level Sensor Data

Araghi, B. N., Tørholm Christensen, L., Krishnan, R., Hammershøj Olesen, J. & Lahrmann, H., 2013, I : Transportation Research Board. Annual Meeting Proceedings. 19 s.

Live Speed Analysis, en app til hastighedsmålinger: Lille spejl på vejen ...

Bolet, L., Christensen, P. M., Halskov-Sørensen, A., Kusk, A., Mortensen, J. M. & Lahrmann, H., 2013, I : Trafik & Veje. 11, s. 18-21 3 s.

Use of Low-Level Sensor Data to Improve the Accuracy of Bluetooth-Based Travel Time Estimation

Araghi, B. N., Christensen, L. T., Krishnan, R., Olesen, J. H. & Lahrmann, H., 2013, I : Transportation Research Record. 2338, 1, s. 29-34

Brugen af Geografiske Informationssystemer til effektundersøgelse af Intelligent Farttilpasning i Danmark

Agerholm, N., Tradisauskas, N., Bolet, L. & Lahrmann, H., 16 dec. 2012, I : Geoforum Perspektiv. 22, s. 45-54 10 s.

Identification of Hazardous Road Locations on the basis of Floating Car Data: Method and first results

Agerholm, N. & Lahrmann, H., 15 dec. 2012, Road safety in a globalised and more sustainable world - current issues and future challenges. International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety (ICTCT), 13 s.

ITS Platform: Ide, innovative løsninger og status

Agerholm, N., Tøfting, S. & Lahrmann, H., 6 dec. 2012, Vejforum 2012. Vejforum, Bind 2012. 2 s.

Passer pangfarver på cyklisterne?

Lahrmann, H., dec. 2012, I : Cykeltrafikken. 1, 1, s. 4-5 2 s.

GNSS baseret roadpricing: Vurdering af teknologi, afgiftsstrukturer, fiskale aspekter, snyd og overvågning

Lahrmann, H., 22 okt. 2012, 14 s.

Intelligent Speed Adaptation for involuntary drivers: Final results

Agerholm, N., Tradisauskas, N., Juhl, J., Berthelsen, K. K. & Lahrmann, H., okt. 2012, I : ITS World Congress. 12 s.

ITS Platform North Denmark: idea, content, and status

Lahrmann, H., Agerholm, N., Juhl, J., Araghi, B. N., Højgaard-Hansen, K., Bloch, A-G. & Tøfting, S., okt. 2012, I : ITS World Congress. 12 s.

Intelligent speed adaptation as an assistive device for drivers with acquired brain injury: A single-case field experiment

Klarborg, B., Lahrmann, H., Agerholm, N., Tradisauskas, N. & Harms, L., sep. 2012, I : Accident Analysis & Prevention. 48, s. 57-62

Pay as You Speed, ISA with incentives for not speeding: A case of test driver recruitment

Lahrmann, H., Agerholm, N., Tradisauskas, N., Næss, T., Juhl, J. & Harms, L., sep. 2012, I : Accident Analysis & Prevention. 48, s. 10-16

Spar på Farten: et forsøg med Intelligent Farttilpasning og firmabiler i Vejle

Lahrmann, H., Agerholm, N., Tradisauskas, N. & Juhl, J., 22 jan. 2012, I : Trafik & Veje. 89, 1, s. 26-31 6 s.

Tilstedeværelsesafgift i stedet for betalingsring

Lahrmann, H. & Tøfting, S., 10 jan. 2012, I : Berlingske Tidende. s. 25-25 1 s.

SSFR regeringen og trafiksikkerhed: En status på ét års dagen

Lahrmann, H., jan. 2012, I : Trafik & Veje. 89, 9, s. 3 1 s.

Accuracy of Travel Time Estimation using Bluetooth Technology: Case Study Limfjord Tunnel Aalborg

Araghi, B. N., Skoven Pedersen, K., Tørholm Christensen, L., Krishnan, R. & Lahrmann, H., 2012, I : ITS World Congress. 12 s.

Estimering af bilers brændstofforbrug ved brug af eksisterende GPS data

Andersen, O., Lahrmann, H. & Torp, K., 2012, I : Selected Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University. 17 s.

Pay as You Speed, ISA with incentive for not speeding: Results and interpretation of speed data

Lahrmann, H., Agerholm, N., Tradisauskas, N., Berthelsen, K. K. & Harms, L., 2012, I : Accident Analysis & Prevention. 48, September, s. 17-28

Udviklingen af algoritmer til at beskrive sikker kørsel på basis af data fra kørende biler

Agerholm, N., Rasmussen, N. K. H., Hansen, R. R. L. & Lahrmann, H., 22 aug. 2011, I : Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet. s. 1-11

Automatisk hastighedskontrol

Lahrmann, H., 2011, I : Trafik og Veje. 01, s. 22-25

Hastighedskort for Danmark vha. GPS

Andersen, O., Lahrmann, H. & Torp, K., 2011, I : Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet. 19 s.

Second-generation speed limit map updating applications: Functions and utilization

Tradisauskas, N., Agerholm, N., Juhl, J. & Lahrmann, H., 2011, I : ITS World Congress. 10 s.

Sikkerhedsmæssig effekt af strækningshastighedskontrol i Storbritannien

Brassøe, B., Johansen, J. W., Madsen, J. C. O. & Lahrmann, H., 2011, I : Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet. 14 s.

Spar på Farten: et forsøg med intelligent farttilpasning og firmabiler i Vejle

Lahrmann, H., Agerholm, N., Tradisauskas, N. & Juhl, J., 2011, Aalborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. 41 s. (ISP-Skriftserie; Nr. 2009-3).

Not in my car! Political perspectives on intelligent speed adaptation

Naess, T. & Lahrmann, H., 1 jan. 2010.

Bluetooth detektorer som ny cost ‐ effektiv sensor i vejtrafikken

Lahrmann, H., Skoven Pedersen, K. & Christensen, L. T., 2010, I : Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet. 8 s.

Estimering af brændstofforbrug vha. GPS Data

Andersen, O., Lahrmann, H. & Torp, K., 2010, I : Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet. 12 s.

ITS Platform: ny IT-platform for udvikling af intelligent trafik

Lahrmann, H., Tøfting, S., Jørgensen, B. & Jensen, T. S., 2010, I : Trafik og Veje. 05, s. 38-39

Not in my car! Political perspectives on intelligent speed adaptation

Næss, T. & Lahrmann, H., 2010, I : ITS World Congress. 12 s.

Paradigmeskift på ITS verdenskongressen i Busan

Lahrmann, H., Rasmussen, S. & Tøfting, S., 2010, I : Trafik og Veje. 11, s. 12-16

Travel Times, Congestion Levels, and Delays at Intersections Calculated on the Basis of Floating Car Data

Lahrmann, H. & Torp, K., 2010, I : ITS World Congress. 2010, 13 s.

Trafikale planbesværgelser

Lahrmann, H. & Lohmann-Hansen, A., 25 jan. 2009, I : Morgenavisen Jyllands-Posten.

How intelligent speed adaptation affects company drivers' attitudes to traffic related issues

Agerholm, N., Tradisauskas, N. & Lahrmann, H., 1 jan. 2009.

Variable hastighedsgrænser: suppleret med strækningsbaseret hastighedskontrol - en mulighed?

Lahrmann, H. & Henriksen, A., jan. 2009, I : Trafik og Veje. 1, s. 14-16

Vejtrafikkens trængsels og CO2-problemer: en langsigtet og en kortsigtet løsning

Lahrmann, H., jan. 2009, I : Trafik og Veje. 1, s. 29-31

How Intelligent Speed Adaptation affects company drivers' attitudes to issues related to traffic

Agerholm, N., Tradisauskas, N. & Lahrmann, H., 2009, I : ITS World Congress. 12 s.

Intelligent Farttilpasning i firmabiler - endelige resultater

Agerholm, N., Tradisauskas, N. & Lahrmann, H., 2009. 11 s.

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data

Torp, K. & Lahrmann, H., 2009.

Map matching for intelligent speed adaptation :

Tradisauskas, N., Juhl, J., Lahrmann, H. & Jensen, C. S., 2009, I : IET Intelligent Transport Systems. 3, 1, s. 57-66

Metode til beregning af køretider, trængsel og forsinkelser i kryds vha. GPS Data

Torp, K. & Lahrmann, H., 2009, I : Selected Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University. 12 s.

En klimavenlig transportsektor uden trængsel: køb plads på vejen

Lahrmann, H., 27 feb. 2008, I : Information. 49, s. 18-18 1 s.

A Field Operational Test With Young Volunteers Driving With ISA in Combination With Incentive For Not Speeding

Harms, L., Agerholm, N., Tradisauskas, N., Klarborg, B. & Lahrmann, H., 2008. 11 s.

Controlled study of ISA effects: Comparing speed attitudes between young volunteers and external controls, and the effect of different ISA treatments on the speeding of volunteers

Harms, L., Klarborg, B., Lahrmann, H., Agerholm, N., Jensen, E. & Tradisauskas, N., 2008, I : IET Intelligent Transport Systems. 2, 2, s. 154-160

En spørgeskemaundersøgelse blandt studerende og dimittender fra ingeniørspecialiseringerne i Vej og trafikteknik og i Vand og Miljø under Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet.

Bolet, L. & Lahrmann, H., 2008, Aalborg Universitet: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, 22 s.

Forskønnede centrale bygader: Den sikkerhedsmæssige effekt

Hvid Nielsen, P. & Lahrmann, H., 2008, I : Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet. 9 s.

Infrastrukturkommissionen - og hvad så?

Lahrmann, H., 2008, I : Dansk Vejtidsskrift. 3, s. 3-3 1 s.

Insurance Policy: A New Approach to ISA

Lahrmann, H. & Harms, L., 2008, I : Traffic Technology International. s. 48-51

Intelligent Speed Adaptation in Company Vehicles

Agerholm, N., Tradisauskas, N., Waagepetersen, R. & Lahrmann, H., 2008, 2008 IEEE Intelligent Vehicles Symposium. IEEE, s. 936-943 8 s.

Ny ingeniøruddannelse i infrastruktur på Aalborg Universitet: en aftagerundersøgelse

Bolet, L. & Lahrmann, H., 2008, Aalborg Universitet: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, 27 s.

Preliminary results from the Danish Intelligent Speed Adaptation project Pay as You Speed

Agerholm, N., Waagepetersen, R., Tradisauskas, N., Harms, L. & Lahrmann, H., 2008, I : IET Intelligent Transport Systems. 2, 2, s. 143-153 11 s.

Traffic safety on bicycle paths: results from a new large scale Danish study

Agerholm, N., Caspersen, S. & Lahrmann, H., 2008. 14 s.

Udpegning af potentielle sorte pletter via floating car data

Splid Svendsen, M., Tradisauskas, N. & Lahrmann, H., 2008, I : Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet. 17 s.

Virkemidler til løsning af trængselsproblemerne og virkemidlernes konsekvenser

Lahrmann, H., 2008, 5 s.. Nr. 12

Intelligent speed adaptation based on pay as you drive principles

Lahrmann, H., Agerholm, N., Tradisauskas, N., Juhl, J. & Harms, L., 1 dec. 2007, 14th World Congress on Intelligent Transport Systems, ITS 2007. Bind 6. s. 4757-4769 13 s.

A new Perspective on ISA-Equipment: assistive Devices for Drives with acquired Brain Injury

Klarborg, B., Lahrmann, H., Agerholm, N., Tradisauskas, N. & Harms, L., 2007, Proceedings from the 6th European Congress on Intelligent Transport Systems and Services, 18 th -20 th June 2007 in Aalborg. Lahrmann, H. (red.). ERTICO, 10 s.

Controlled study of ISA effects: comparing speed attitudes between young volunteers and external controls, and the effect of different ISA treatments on the speeding of volunteers

Harms, L., Klarborg, B., Lahrmann, H., Agerholm, N., Jensen, E. & Tradisauskas, N., 2007, Proceedings from 6th European Congress on Intelligent Transport Systems and Services, Time to Intelligent Move, 18th - 20th June 2007. Lahrmann, H. (red.). ERTICO, 12 s.

Detailudformning af cykelstier i kryds: en undersøgelse baseret på skadestuedata

Fjordback, M., Lahrmann, H. & Sørensen, M., 2007, Paperarkiv fra Trafikdage på Aalborg Universitet. Lahrmann, H. (red.). Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet, 10 s.

Intelligent Speed Adaption Based on Pay as You Drive Principles

Lahrmann, H., Agerholm, N., Tradisauskas, N., Juhl, J. & Harms, L., 2007, Proceedings from 14 th World Congress On Intelligent Transport Systems - ITS for a Better Life. Research Institute of Highway, Ministry of Communications, 13 s.

Map Matching for Intelligent Speed Adaptation

Tradisauskas, N., Juhl, J., Lahrmann, H. & Jensen, C. S., 2007, Proceedings from the 6th European Congress on Intelligent Transport Systems and Services, Time to Intelligent Move, 18 th -20 th June 2007 in Aalborg. Lahrmann, H. (red.). ERTICO, 12 s.

Preliminary Results from The Danish ISA Project "Spar på farten - Behavior

Agerholm, N., Tradisauskas, N., Harms, L. & Lahrmann, H., 2007. 12 s.

"SPAR PÅ FARTEN": de første resultater af et Intelligent Farttilpasnings-projekt i Nordjylland baseret på incitament (forsikringsrabat)

Agerholm, N., Tradisauskas, N., Klarborg, B., Harms, L. & Lahrmann, H., 2007. 11 s.

Spar på Farten: opbygning og vedligeholdelse af hastighedskortet

Agerholm, N., Juhl, J., Sonne, I. B. & Lahrmann, H., 2007. 12 s.

Spar på farten

Juhl, J., Lahrmann, H., Berg Sonne, I. & Heide, P., 2007, I : Geoforum Perspektiv. 11, s. 25-38 14 s.

Spar på farten: et forsøg med Intelligent Farttilpasning baseret påbaseret på incitament (forsikringsrabat)

Lahrmann, H., Agerholm, N., Tradisauskas, N., Juhl, J. & Harms, L., 2007. 10 s.

Spar paa farten: an Intelligent Speed Adaption project in Denmark based on Pay as you Drive Principles

Lahrmann, H., Agerholm, N., Tradisauskas, N., Juhl, J. & Harms, L., 2007, Proceedings from the 6th European Congress on Intelligent Transport Systems and Services, 18 th -20 th June 2007 in Aalborg. Lahrmann, H. (red.). ERTICO, 11 s.

Speed Map Maintenance: experiences from the ISA project "Spar på Farten"

Agerholm, N., Juhl, J., Sonne, I. & Lahrmann, H., 2007. 8 s.

Test af et satellitbaseret kørselsafgiftssystem

Sørensen, S. B. & Lahrmann, H., 2007, Paperarkiv fra Trafikdage på Aalborg Universitet. Lahrmann, H. (red.). Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet, 10 s.

Cykelstiers trafiksikkerhed: en før-efterundersøgelse af 46 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt

Agerholm, N., Caspersen, S., Madsen, J. C. O. & Lahrmann, H., 2006, I : Dansk Vejtidsskrift. 83, 12, s. 52-57

Replik til artiklen "Cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt og uheldsevalueringer"

Lahrmann, H., Caspersen, S. & Agerholm, N., 2006, I : Dansk Vejtidsskrift. 83, 3, s. 36-37

Road infrastructure and demand induction

Nielsen, T. A. S., Hovgesen, H. H. & Lahrmann, H., 2006, TRA Proceedings Full Papers: Transport Reaearch Arena Europa 2006 : Göteborg, Sweden, June 12th-15th 2006 : Greener, safer and smarter road transport for Europe. 7 s.

Statistics report Denmark: unitised goods via ports in Denmark

Kristiansen, J., Lahrmann, H. & Lohmann-Hansen, A., 2006, Aalborg: SUTRANET + Department of Development and Planning, Aalborg University. 25 s.

Cykelstiers trafiksikkerhed: en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt

Agerholm, N., Caspersen, S. & Lahrmann, H. S., 2005, Trafikdage på Aalborg Universitet [Online]. Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet, 16 s.

Floating car data for traffic monitoring

Torp, K. & Lahrmann, H. S., 2005, ITS at the Crossroads of European Transport: Proceedings. ERTICO - ITS Europe, 11 s.

Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring

Sørensen, M., Madsen, J. C. O., Lahrmann, H. S., Madsen, J. R. & Bech, V., 2005, Trafikdage på Aalborg Universitet. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, 10 s.

Safe young drivers: Experiments with Intelligent Speed Adaptation

Nielsen, B. S. & Lahrmann, H. S., 2005, ITS at the Crossroads of European Transport: Proceedings. ERTICO - ITS Europe, 5 s.

Trafiksikre unge: et forsøg med intelligent farttilpasning blandt unge førere i Nordjyllands amt

Lahrmann, H., Nielsen, B. S. & Bech, V., 2005, I : Dansk Vejtidsskrift. 82, 1, s. 24-28

Intelligent farttilpasning

Lahrmann, H., Madsen, J. R. & Boroch, T., 2004, I : Dansk Vejtidsskrift. 81, 1, s. 18-22

Realtidsdetektering af bilkøer på vejnettet på baggrund af GPS data fra kørende biler - Floating Car Data (FCD)

Lahrmann, H. S. & Torp, K., 2004, I : Dansk Vejtidsskrift. 81, 9, s. 61-64

Redskaber til monitorering af trafikken (REMOTE): Redskaber til fremtidens vejrapportører & Information og services til fremtidens trafikanter

Torp, K. (red.) & Lahrmann, H. S. (red.), 2004, Aalborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. 75 s. (ISP-Skriftserie; Nr. 300).

Redskaber til monitorering af trafikken (REMOTE)

Lahrmann, H. S., Torp, K., Runge Madsen, J., Heide, P., Raguse, J., Juhl, J., Harms, L. & Hage, C., 2004, Trafikdage på Aalborg Universitet [Online]. Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet, 21 s.

The INFATI Data

Jensen, C. S., Lahrmann, H. S., Palalnis, S. & Runge, J., 2004, 10 s. (TimeCenter Technical Report; Nr. TR-79).

The INFATI Data

Jensen, C. S., Lahrmann, H., Pakalnis, S. & Madsen, J. R., 2003, s. 8.

Trafikuhelds normalfordeling

Madsen, J. C. O. & Lahrmann, H. S., 2003.

Intellingent Speed Adaption: A Web-based Survey of the Danes Attitude to ISA and Road Safety

Lahrmann, H. S., 2002, E-safety 2002 : Proceedings. ITS Europe

ITS skal fremmes: Månedens synspunkt

Lahrmann, H., 2002, I : Dansk Vejtidsskrift. 79, 10, 3 s.

Trafikdage på Aalborg Universitet 2002: konferencerapport, bd. 2, Aalborg 26. - 27. august 2002

Lahrmann, H. . . & Nielsen, J. . ., 2002, Aalborg : Trafikrådet og Trafikforskningsgruppen: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. 508 s. (ISP-Skriftserie; Nr. 283).

Trafikdage på Aalborg Universitet 2002: konferencerapport, bd. 1, Aalborg 26. - 27. august 2002

Lahrmann, H. . . & Nielsen, J. . ., 2002, Aalborg : Trafikrådet og Trafikforskningsgruppen: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. 314 s. (ISP-Skriftserie; Nr. 283).

Trafikdage på Aalborg Universitet 2002: supplementsrapport, Aalborg 26. - 27. august 2002

Lahrmann, H. . . & Nielsen, J. . ., 2002, Aalborg : Trafikrådet og Trafikforskningsgruppen: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. 334 s. (ISP-Skriftserie; Nr. 283).

Webbaserede spørgeskemaer i transportundersøgelser

Madsen, J. C. O. & Lahrmann, H., 2002, Ikke angivet. Lahrmann, H. & Nielsen, J. (red.). Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, s. 467-478 (ISP-Skriftserie; Nr. 283).

CykelBus'ters - effekter på kort og lang sigt

Madsen, J. C. O., Lahrmann, H. S. & Lohmann-Hansen, A., 2001, Cykelkonference 2001 : sammenfatninger af indlæg. Krag, Thomas (red.) (red.). Trafikministeriet

Cykelbus'ter projektet i Århus: fra bil til cykel eller bus med positive virkemidler - projektevaluering

Lohmann-Hansen, A., Lahrmann, H. S. & Madsen, J. C. O., 2001, Kbh.: Transportrådet. (Transportrådets Notatserie; Nr. nr. 01-01).

Er GPS-signalerne stabile over tid? Kan GPS-signalerne modtages overalt?

Lahrmann, H. S., 2001, Trafik og kørselsafgifter : konsensuskonference afholdt af Teknologirådet i samarbejde med Transportrådet : slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference: Teknologirådets rapporter. 4 udg. Teknologirådet, s. 93-95 3 s.

Cykelbus'ters

Lahrmann, H. S., Lohmann-Hansen, A. & Madsen, J. C. O., 2000, I : Transportrådets Nyhedsbrev. årg. 7, 3, s. 15-16

Evaluering af CykelBus'ter projektet: Kørselsregnskab: Analyser af CykelBus'ternes faktiske brug af bil, bus og cykel

Hovgesen, H. H., Lahrmann, H., Lohmann-Hansen, A. & Stephansen, M. H., 1999, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 251).

Evaluering af CykelBus'ter projektet: Kørebøger - detaljerede analyser af CykelBus'ternes faktiske transportadfærd

Madsen, J. C. O., Lahrmann, H. & Lohmann-Hansen, A., 1999, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 250).

Evaluering af CykelBus'ter projektet: Helbredsundersøgelse: Resultater fra helbredsundersøgelser, april 1995, oktober 1995 og marts 1996

Hovgesen, H. H., Lahrmann, H., Lohmann-Hansen, A. & Stephansen, M. H., 1999, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 248).

Evaluering af CykelBus'ter projektet: Referencegruppe: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen af en referencegruppe, oktober 1998

Hovgesen, H. H., Lahrmann, H., Lohmann-Hansen, A. & Stephansen, M. H., 1999, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 247).

Evaluering af CykelBus'ter projektet: Efterundersøgelse: Resulteter fra spørgeskemaundersøgelsen et år efter projektforløbet, maj 1997

Hovgesen, H. H., Lahrmann, H., Lohmann-Hansen, A. & Stephansen, M. H., 1999, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 246).

Evaluering af CykelBus'ter projektet: Vinterundersøgelse: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen efter projektforløbets vinterperiode, maj 1996

Hovgesen, H. H., Lahrmann, H., Lohmann-Hansen, A. & Stephansen, M. H., 1999, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 245).

Evaluering af CykelBus'ter projektet: Sommerundersøgelse: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen efter projektforløbets sommerperiode, oktober 1995

Hovgesen, H. H., Lahrmann, H., Lohmann-Hansen, A. & Stephansen, M. H., 1999, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 244).

Evaluering af CykelBus'ter projektet: Førundersøgelse: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen før projektstart, april 1995

Hovgesen, H. H., Lahrmann, H., Lohmann-Hansen, A. & Stephansen, M. H., 1999, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 243).

Evaluering af CykelBus'ter projektet: Rekruttering af CykelBus'tere fra januar til marts 1995

Hovgesen, H. H., Lahrmann, H., Lohmann-Hansen, A. & Stephansen, M. H., 1999, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 242).

Workshop om roadpricing: indlæg og diskussioner

Lahrmann, H., Lohmann-Hansen, A., Pittelkow, A., Kildebogaard, J. & Nielsen, J., 1999, Trafikdage på Aalborg Universitet'99 : Konferencerapport. Lohmann-Hansen, Anker : Pittelkow, Anette (red.) (red.). Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, (ISP-Skriftserie; Nr. 238).

A Sustainable Transport System: From Cars to Bicycles via Intensive Motivation

Lahrmann, H. & Lohmann-Hansen, A., 1998, The 3rd International Conference "Civil Engineering and Environment" : Proceedings, 1998, Vilnius. Juskevicius, P. : Kamaitis, I. Z. : Mateckis, H. K. J. : Sakalauskas, K. (eds.) (red.). Vilnius Gediminas Technical University

Bumpudformning - en diskussion af Trafikministeriets cirkulære af 1. juli 1997 om udformningaf hastighedsdæmpende bump

Lahrmann, H., 1998, Trafikdage på Aalborg Universitet'98. Lahrmann, Harry : Pittelkow, Anette (red.) (red.). Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, (ISP-Skriftserie; Nr. 227).

Trafikdage på Aalborg Universitet'98: Konferencerapport

Lahrmann, H. R. . & Pittelkow, A. R. ., 1998, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 227).

Ændring af transportmiddelvalg fra bil til cykel, - virker "gulerodsmetoder"?

Lahrmann, H. & Lohmann-Hansen, A., 1998, Velo Borealis'98, 23.-26. juni 1998, Trondheim : Konferansekompendium. Johansen, Knut August (red.) (red.). Trondheim kommune

Cykelbus'ter projektet i Århus

Lahrmann, H. & Lohmann-Hansen, A., 1997, Trafikdage på Aalborg Universitet'97. Lahrmann, Harry : Christensen, Anette (red.) (red.). Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, (ISP-Skriftserie; Nr. 209).

The Bike Bus'ter Project in Århus

Lahrmann, H., Lohmann-Hansen, A. & Bunde, J., 1997, Proceedings of 10th International Bicycle Planning Conference,. Resinger, Hildegard (ed.) (red.). European Cyclists' Federation

Trafikdage på Aalborg Universitet 1997: Konferencerapport

Lahrmann, H. R. . & Christensen, A-D., 1997, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 209).

Borgernes mening om den 3. Limfjordsforbindelse: en opinionsundersøgelse

Krogsgaard, H. & Lahrmann, H., 1996, Aalborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 198).

Cykelbaner med asfaltvulst, notat Hørsholm

Lahrmann, H., 1996, Aalborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 202).

Cykelbus'ter projektet i Århus

Lohmann-Hansen, A. & Lahrmann, H., 1996, Trafikdage på Aalborg Universitet'96. Lahrmann, Harry : Pedersen, Leif Hald (red.) (red.). Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, (ISP-Skriftserie; Nr. 188).

Intelligent speed adaptation: Development of a GPS based ISA-system and field trail of the system with 24 test drivers

Lahrmann, H. S., Madsen, J. R. & Boroch, T., 1996, Proceedings from 8th World Congress on Intelligent Transport Systems, September 30-October 4, 2001, Sydney, Australia.

The Bikebus'ters Project in Århus

Lohmann-Hansen, A. & Lahrmann, H., 1996, International Bicycle Conference, Fremantle, Western Australia, 1996. <Forlag uden navn>

Trafikdage på Aalborg Universitet 1996: Konferencerapport

Lahrmann, H. R. . & Pedersen, L. H. R. ., 1996, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 188).

Trafikdage på Aalborg Universitet 2000: Konferencerapport

Lahrmann, H. R. . & Nielsen, J. R. ., 1996, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 255).

Busstrejke i Esbjerg: de busrejsendes ændrede transportmønster som følge af den totale busstrejke i Esbjerg i foråret 1995

Lahrmann, H. & Lohmann-Hansen, A., 1995, Trafikdage på AUC'95 : Konferencerapport = Proceedings from The Transport Forum at Aalborg University'95. Bd. 2. Lohmann-Hansen, A. (red.). Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, s. 597-607 (ISP-Skriftserie; Nr. 159).

CykelBus'ter projektet fra Århus: effektundersøgelser

Lahrmann, H. & Lohmann-Hansen, A., 1995, Trafikdage på AUC'95 : Konferencerapport=Proceedings from The Transport Forum at Aalborg University'95: ISP-Skriftserie. Lohmann-Hansen, Anker (red.) (red.). nr. 159 udg. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

Flere uafhængige effektundersøgelser ønskes

Lahrmann, H., 1995, I : Dansk Vejtidsskrift. Nr. 6/7, s. 19

Konkurrencebesvarelse, 1. præmie: cyklister i kryds

Lahrmann, H. & Kjems, E., 1995, Konkurrencen: Cyklisters sikkerhed i kryds, - præmierede forslag. Lahrmann, Harry (red.) (red.). Aalborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, s. 11-44 (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 169).

Konkurrencen: Cyklisters sikkerhed i kryds, - præmierede forslag

Lahrmann, H. R. ., 1995, Aalborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 169).

Cyclelane with Asphaltcurb, an experiment to Develop a Lowcost Alternative to Cycle Tracks

Lahrmann, H., 1994, Proceedings of International Conference, Civil Engineering and Environment, Urban Traffic Systems, Vilnius Technical University, 1994. <Forlag uden navn>, s. 18-25

Cykelbaner med asfaltvulst: et forsøg med udvikling af et prisbilligt alternativ til cykelstier

Lahrmann, H., 1994, Trafikdage på AUC : konferencerapport. Bd. 1: ISP-skriftserie. Lahrmann, H. & Pedersen, L. H. (red.). 132 udg. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, s. 137-146

Cyklisters sikkerhed i kryds

Kjems, E. & Lahrmann, H., 1994, I : Dansk Vejtidsskrift. Nr. 3, s. 12-14

Design of Low-cost Cycle Tracks

Lahrmann, H., 1994, Proceedings of the International Symposium on Nonmotorized Transportation, Beijing, 23-25 may 1994. Ren, Fution : Liu, Xiaoming (eds.) (red.). Beijing Polytechnic University, s. 217-224

Forsøg med bump: evaluering ved spørgeskemaundersøgelse

Lahrmann, H. & Nyrop, H., 1994, I : Dansk Vejtidsskrift. Nr. 1, s. 7-11

Säkerhetseffekter av blackspot-åtgärder i tre län i Danmark 1984-88

Lahrmann, H., 1994, VTI's ock KFB's Forskardager : Rapportsammanställing av föredrag vid Forskardagarna i Linköping, 1994-01-12-13: KFB & VTI forskning. nr. 12, del 3 udg. VTI, s. 163-181

Trafikdage på AUC: Supplementsrapport

Lahrmann, H. R. . & Pedersen, L. H. R. ., 1994, Aalborg : AUC: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 143).

Trafikdage på AUC: Konferencerapport. Bd. 1-2

Lahrmann, H. R. . & Pedersen, L. H. R. ., 1994, Aalborg : AUC: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. (ISP-Skriftserie; Nr. nr. 132).

Vejkryds og rundkørsler

Lahrmann, H., 1994, Vejtrafik, Trafikteknik og trafikplanlægning. Lahrmann, Harry : Leleur, Steen (red.) (red.).

Vejtrafik, trafikteknik og trafikplanlægning

Lahrmann, H. R. . & Leleur, S. R. ., 1994, Lyngby: Polyteknisk Boghandel og Forlag.

Er sortpletbekæmpelse vejen frem?

Lahrmann, H., 1993, I : Dansk Vejtidsskrift. Nr. 2

Evaluering af cykel- og kantbaner gennem byer i Nordjyllands Amt: notat om undersøgelse af motorkøretøjers tværsnitsplacering i Gerå og Hornum

Lahrmann, H. & Nyrup, H., 1993, Aalborg : AUC: Trafiklaboratoriet.

Evaluering af cykel- og kantbaner gennem byer i Nordjyllands Amt: notat om resultater af spørgeskemaundersøgelser blandt beboere i Gerå og Hornum

Lahrmann, H. & Nyrup, H., 1993, Aalborg : AUC: Trafiklaboratoriet.

Evaluering af trafiksanering på hovedlandevej 463 i Egense: notat om resultater af spørgeskemaundersøgelser blandt gennemfartstrafikanter og beboere

Lahrmann, H. & Nyrup, H., 1993, Aalborg : AUC: Trafiklaboratoriet.