Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Efterår 2015
Vedr. Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde (KSA)
Semesterkoordinator på specialemodul 6. semester, Aalborg
Forelæser og responsgiver på specialeindkald 6. semester, Aalborg
Praktikkoordinator, 5. semester, Aalborg og København
Underviser på midtvejsseminar for studerende i praktik, Kbh. afd.
Underviser på informationsmøder for kommende praktikanter, Kbh. afd.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Efterår 2015
Semesterkoordinator på 6. semester, KSA, Aalborg

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Skriv dit svar her...

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Skriv dit svar her...

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Efterår 2015
Udvikling af specialemodul på 6. semester, Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...