Jannie Kristine Bang Christensen

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Sociologi, kandidat (2013-nu)
- Kandidatspecialisering i Organisationssociologi (1-2 forelæsninger + vejledning)
- Kandidatspecialisering i Sundheds- og sygdomssociologi (1 forelæsning om velfærdsteknologi)

Sociologi, bachelor (2013-nu)
- Evalueringsteori (øvelseslærer)
- Vejledning på 4. + 6. semester (bachelorprojekt)

Innovation og Digitalisering, bachelor (2014-nu)
- Innovations- og forandringsmodel, 1. semester (3-4 forelæsninger, virksomhedsbesøg)

Master in Public Administration/Master in Public Governance (2013-2015)
- Innovation på tværs, valgmodul (1 forelæsning)

Politik og Administration, bachelor (2013-2016)
- Organisation og forvaltning, 6. sem. (øvelser)

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Innovation og Digitalisering, Bachelor
- Fagkoordinator for modul om innovation og forandring

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

2018- : Adjunktpædagogikum
2013: Grundkursus for universitetsansatte

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Skriv dit svar her...

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Innovation og Digitalisering, bachelor
- Udvikling af modul i innovation og forandring

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...