Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Aalborg Universitet
2013-


Studie: Anvendt Filosofi, Institut for Læring og Filosofi

Undervisning, vejledning og modulkoordination
Etik (1. semester)
PBL (1. semester)
Akademisk og filosofisk introduktionskursus (1. semester)
Miljø og etik/Miljøfilosofi (4. semester)
Akademisk formidling (7. semester)
Bæredygtighedsfilosofi (8.-9. semester)

Undervisning og vejledning
Virkelighed og erkendelse (1. semester)
Anvendt etik, livsfilosofi og politisk filosofi (2. semester)
Videnskabsfilosofi (3. semester)
Sundhed, etik og menneskesyn (4. semester)
BA-projekter (5.-6. semester)

Studie: Teknoantropologi, Institut for Planlægning
Teknologi og etik (2. semester)

Studie: Idræt, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Undervisning og vejledning af BA-projekt om ’Menneskelig optimering, doping og etik’


Aarhus Universitet
2007-


Studie: Biologi, Institut for Biologi
Nature ethics (Bachelor/valgfag)

Studie: Teologi, Institut for Kultur og Samfund
Naturen og etikken (Kandidat/valgfag)

Ekstern lektor (2013- )
- Agrobiologi, Science and Technology, BA-niveau
- Nature Ethics, Science and Technology, BA-niveau
- Forsøgsdyrskursus, Health, KA-, ph.d.- og postdoc.-niveau
- Ph.d.-kurser, Health
- Ph.d.-kurser, Science and Technology
- Masteruddannelsen i vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktionen, Science and Technology, MA-niveau


VIA University College
2002-2007


Studie: Bioanalytikeruddannelsen og uddannelsen i Ernæring og Sundhed
Etik og sundhedspsykologi (2. og 4. semester)
Tværfagligt forløb (projektarbejde)

Gæsteforelæser (2007- )


Undervisning uden for universiteternes rammer

2004-
Guide/turleder i Grønland og arktisk Canada: Natur- og kulturformidler i forhold til en lang rækker meget forskellige mennesker og nationaliteter (på engelsk, tysk og dansk)
Firmaer: Arctic Adventure ApS, EYOS Expeditions, National Geographic og freelance.

1991-2016 (med få pauser)
Håndboldtræner på såvel ungdoms- som seniorniveau og både på bredde- og eliteniveau.
Klubber: HSR-Hornsyld og AGF.

1999-2002 (studiejob)
Akvarist på Kattegatcentret i Grenå: Naturformidler og underviser i både klassesammenhæng (besøg fra skoler eller organisationer) og i udstillingssammenhæng (fodringer og fremvisninger)

CensorMedlem af Det Veterinærvidenskabelige Censorkorps (bioetik og videnskabsteori)Fast censor ved Naturressourceuddannelsen, Jordbrugsøkonomi og Husdyrvidenskab ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

- Suppleant til studienævnet ved Anvendt Filosofi, AAU (2016- )- Ansvarlig for optagelse ved studiet i Anvendt Filosofi, AAU (2017- )
- Modulkoordinator for 'Etik' og 'Akademisk og filosofisk introduktionskursus' (1. semester), for 'Miljøfilosofi' (4. semester) og for 'Bæredygtighedsfilosofi' (8.-9. semester)
- Specialekoordinator og vejlederfordeler (10. semester)
- Praktikansvarlig (9. semester)

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

- Adjunktpædagogikum 2013-2016

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

- Deltagelse i kursus om IT kompetenceudvikling til undervisning og vejledning, forår 2017
- Deltagelse i PowerPoint-kursus, efterår 2017

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Har udviklet eller medvirket til udviklingen af følgende moduler:
- 'Akademisk og filosofisk introduktionskursus' (1. semester, Anvendt Filosofi)
- 'Etik' (1. semester, Anvendt Filosofi)
- 'Miljøfilosofi (4. semester, Anvendt Filosofi)
- 'Bæredygtighedsfilosofi' (8.-9. semester, Anvendt Filosofi)

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...