Jes Vollertsen

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Efterår 2015 • Kursus: Afløbsteknik og hydraulik, 8 kursusgange, BA: MT3 og BA3 • Vejledning: A&D (BSc05 ARK/URB) Klimasimulering i byens rum og bygninger: Konceptuelle overvejelser • Vejledning: A&D (MSc01 URB) Urban Transformation and Sustainable Engineering Techniques • Kursus: A&D (MSc01 URB) Climate and Hydrology of the Dense City • Afgangsprojektvejledning: 3 studerende, miljøteknologi • PhD vejledning: Natércia Matias (2010-2015), Mikkel Stokholm-Bjerregaard (2011-2016), Ulla Bollmann (2011-2015), Greta Minelgaite (2012-), Bruno Kiilerich (2015-), Liu Fan (2015-), Nikki van Alst (2016-) • Censor: Eksamen VM5 gr. 105 Forår 2016 • Grundlæggende spildevandsrensning / Waste water treatment (VM6,MT8,MT6) • Vejledning: MT8/VM8 • Afgangsprojektvejledning: 3 studerende, miljøteknologi • PhD vejledning: Mikkel Stokholm-Bjerregaard (2011-2016), Greta Minelgaite (2012-), Bruno Kiilerich (2015-), Liu Fan (2015-), Nikki van Alst (2016-) • Censor: Aarhus Universitet, BSc examen • Censor: Aarhus Universitet, del A eksamen, PhD

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Forår 2016
• Semesterkoordinator på 8. semester miljøteknologi

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Efterår 2015
• Vejledning af Diana A Stephansen i hendes Adjunktpædagogikum Aalborg Universitet
Forår 2015
• Vejledning af Diana A Stephansen i hendes Adjunktpædagogikum Aalborg Universitet (

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Efterår 2015
• Ingen
Forår 2016
• Ingen

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Efterår 2015
• Ingen
Forår 2016
• Ingen

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...