Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

2016

Forår 2016
(Lektorat, AAU, orlov fra VIA)
Interkulturel Filosofi (KA)
Fil. Und - æstetik og politik (KA)
Anvendt etik, livsfilosofi og politisk filosofi (BA)
Specialevejledninger
Bachelorprojektvejledninger
Enkelte forelæsninger sammen med
- Bæredygtighedsfilosofi (KA,)
- Læringsfilosofi (KA)
- Organisation og dialog (KA,)
- Filosofihistorie (BA)


2015

Efterår 2015
(Studielektorat på AAU)
Sprogfilosofi (KA))
Praktiklærer Interkulturel filosofi (KA)
Læringsfilosofi (BA)
Bachelorprojektvejledninger

(Derudover en del undervisning som Lektor på VIA University College, Læreruddannelsen i Århus)

Forår 2015
(Ekstern Lektor, AAU)
Interkulturel Filosofi (KA)

(Derudover en del undervisning som Lektor på VIA University College, Læreruddannelsen i Århus)

Censuropgaver
Diverse Bachelorprojekter på Idehistorie


2014

Efterår 2014
(Ekstern Lektor, AAU)
Sprogfilosofi (KA)

(Derudover en del undervisning som Lektor på VIA University College, Læreruddannelsen i Århus)

Censuropgaver
Kandidatspeciale om Shakespeare (AU)

Forår 2014
Lektor på VIA University College, Læreruddannelsen i Århus (Religions og Filosofididaktik, Almendannelse-KLM)

Censuropgaver
Opponent på Marie Louise Kaufmann Jensens ph.d.-afhandling ” Religionens æstetik. En artikulering af
åbenheden i tro og religion” AU, 2014.


2003-2013 følger senereSkriv dit svar her...

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Skriv dit svar her...

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Skriv dit svar her...

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

2016

4-5 marts 2016: Arranger (sammen med Michael Paulsen) sessionen Global filosofi og Interkulturel tænkning på Dansk Filosofisk Selskabs Årsmøde

Før 2016 (følger senere).

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Skriv dit svar her...

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...