Profile photoJesper Lindholm
Adjunkt, ph.d.
Juridisk Institut, AAU
E-mail: jl@law.aau.dk
Telefon: 9940 9876
Mobil: 2539 6813
Hjemmeside: http://www.law.aau.dk
1. KOMPETENCER
- Folke- og menneskeret
- Flygtningebeskyttelse i teori og praksis
- Forskning, undervisning, vejledning
- Tilrettelæggelse af undervisningsprogrammer
- Udarbejdelse af analytiske rapporter mv.
- Ledelse og samarbejde, (også) i tværkulturel og flersproglig sammenhæng,
- Bestyrelsesarbejde
2. SPROG
- Flydende: Dansk (modersmål), Engelsk (FN sprogtest)
- Kendskab: Norsk, svensk, spansk (FN sprogtest), fransk, tysk

3. BESKÆFTIGELSE
2006-16: Akademiker
- Adjunkt (nuværende), Juridisk Institut, Aalborg Universitet og underviser hos Global Refugee Studies, AAU København
- Peer-reviewer: Oxford University Press (aug 2014) og Nordic Journal of Human Rights (jan 2016).
- Ph.d.-studerende/ Forskningsassistent/ Ekstern Lektorvikar, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
- Underviser, Den Sociale Højskole i Århus, Long Distance Learning Consultant for UNHCR

1999-2005: Jurist ved FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR
- UNHCR’s Repræsentation i Dublin, Irland
- UNHCR’s feltkontor i Peshawar, Pakistan (kortere udstationering)
- UNHCR’s feltkontor i Gnjilane, Kosovo (kortere udstationering)
- Juridisk afdeling og siden kontor for Latinamerika, UNHCR’s Hovedkvarter, Genève, Schweiz

1995-1999: Jurist ved Amnesty International
- Amnesty International, International Secretariat, Refugee Team, London, UK (1998 og 1999)
- Frivillig sagsbehandler og senere leder af Amnesty Internationals Flygtningeafdeling i Århus.

4. UDDANNELSE
- Ph.d. fra Aarhus Universitet (2012)
- Cand. Jur. fra Aarhus Universitet (1998)
- Research-ophold i Guatemala i.f.m. specialeafhandling (1997)
- Studentereksamen fra Aalborg Katedralskole, samfundssproglig linje (1989)

5. EFTERUDDANNELSE
- Adjunktpædagogikum, Aalborg Universitet (2012-14)
- Ph.d. kurser (9 stk.): Forskning, informationssøgning, pædagogik, almene retlige emner, flygtninge- og menneskeret (2008-11)
- Kursus i Excel Regneark og Power Point til PC (jun-jul 2006)
- International Kursus vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions Relevans for Asylret. Strasbourg, Frankrig. Organiseret af ’European Legal Network on Asylum’ (ELENA) og ‘European Council on Refugees and Exiles’– ECRE (okt 2003)
- UNHCR’s online-kursus om Sikkerhed for Personale i Felten: Basic Security in the Field – Staff Safety, Health and Welfare (aug 2003)
- UNHCR Workshop vedr. Beskyttelse af Flygtninge og Asylansøgere gennem Internationale Menneskerettighedsstandarder og monitoreringsorganer (med særligt henblik på det inter-amerikanske menneskerettighedssystem). Washington DC, USA (maj 2002)
- UNHCR’s Protection Learning Programme, 9 mdrs. efteruddannelsesprogram (aug 2001- maj 2001)
- Sommerkursus i Flygtningebeskyttelse, York Universitet, Toronto, Canada (jun 2000)
- Første Europæiske Konference om Statsborgerskab, Strasbourg, Frankrig (okt 1999)
- Seminar vedr. ’Internt Beskyttelses – Alternativ’ v. Professor James C. Hathaway, inviteret af Amnesty Internationals Sekretariat, London (maj 1999)
- Seminar vedr. ’International Humanitær Ret’ v. Louise Doswald-Beck, Head of Legal Division, Internationalt Røde Kors (ICRC), Inviteret af Amnesty Internationals Sekretariat, London (maj 1999)

6. SENESTE TILLIDSHVERV
2016-20: Bestyrelsesmedlem, Folkekirkens Nødhjælps bestyrelse
2013-21: Medlem af bestyrelsen (næstformand fra dec 2014) for Institut for Menneskerettigheder, udpeget af rektor for AAU.
2013-17: Medlem af Flygtningenævnet. Indstillet af Dansk Flygtningehjælp.
2013-15: Medlem af Samarbejdsudvalget på Juridisk Institut, AAU.
2011- 2013: Medlem af Internationaliseringsgruppen på Juridisk Institut, AAU.
2008-12: Forældrenævnet i Århus (nu Århus Forældreorganisation), interesseorganisation for forældre med børn i pædagogiske tilbud i Århus Kommune. Kasserer (2008) og arbejdende formand (2009-11), medlem af forretningsudvalget.