Jørgen Riber Christensen

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Efteråret 2015:

Medieproduktion 1. sem. 132 t.

Valgfag Medieplatformsteknologier og nye medier 7. sem. 25 t.

Medieproduktion 1: TV 5. sem. 4 t.

Medieproduktion 2: Film 5. sem. 86 t.

Filmhistorie 5. sem. 64,5 t.

Fantasy 5. og 7. sem. 24 t.

Mediehistorie og –sociologi 7. sem. 18. t.

Medieteori 7. sem. 8. t.

 

Bagkatalog:

Adaptations

Charles Dickens

Constructing Self and Identity engelsk, 1. sem.

Cultural Theory and Analysis engelsk, 3. sem.

Design af interaktive, digitale medier InDiMedia 6. sem.

Digital videoproduktion 2. semester, dansk

Digital videoproduktion, hum.inf. 1. sem.

Digitalt design, oplevelsesdesign 7. sem.

Director-kursus:  multimediale forfatterværktøjer, 3. sem.

Documentary Film

Dreamweaver-kursus:  multimediale forfatterværktøjer 3. sem.

Faglig formidling og undervisning

FEAR

Film production workshop

Filmhistorie Mediefag

From Modernism to Victorianism: Doyle, Kipling Wells

Fun

Gentagelsens æstetik dansk 5.-9. sem.

Horror

Internet 6. semester dansk

Late Postmodernism

Media Analysis - UniEngelsk

Media Analysis Culture & media studies

Media analysis, engelsk, 3. sem.

Media Theory Culture & media studies

Medieanalyse 1. sem. International Erhvervskommunikation

Melodrama

Melodrama 2007

Monstrologi Mediefag

Multimedieproduktion og programmering

Multimedier og æstetik hum.inf. 3. sem.

Multimediernes formsprog 5. sem., Multimedier / 7. sem. cand.it

New Realism

Oplevelsesdesign/digital æstetik

Praktisk multimediedesign, Hum-dat, 5. sem

Praktisk multimediedesign, Multimedie-uddannelsen, 5. sem

Romanticism

Tekstanalyse og -historie, 1. sem. engelsk

Tekstanalyse og -historie, 2. sem. engelsk

Television and Film as History

The Art and Literature of the Victorian Period - UniEngelsk

The Victorian Novel

Video Production Workshop

Videoproduktion Tek.nat.-informatik

Videoværksted, hum.inf. 1. sem.

Værkanalyse Mediefag

Webanalyse, dansk, 2. sem.


2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Ankerlærer mediefag 5. og 7. sem.
Fagkoordinator

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Gymnasialt pædagogikum i engelsk, billedkunst og mediefag.
Gymnasial pædagogikumsvejelder for mange kandidater i de tre fag..4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Afholdt pædagogiske og didaktiske efteruddannelseskurser i en årrække.
Skrevet faglige artikler om undervisning i engelsk og mediefag.

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Udgivet en stor mængde lærebøger og medier til undervisning.
Skrevet en del studieordninger.
Udviklet e-learningsmoduler og forsket deri.
Udviklet kurser med praktik i Faglig formidling og undervisning, og i Mediefaglig didaktik
Sammensat Reader Kommunikation og digitale medier med Ole Ertløv Hansen.

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Modtog Kommunernes Skolebiblioteksforenings Forfatterpris 2000.
Modtog Orfeusprisen 2001.
Riberprisen.
Vinder af Science Slam 13.

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...