Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

2010. Vejledning af projektgrupper på det Samfundsvidenskabelige fællessemester. 1. semester. Aalborg Universitet.
2011–2016. Historisk videnskabsteori og metode. 2-4. semester. Studienævn for historie. Aalborg Universitet. Forelæsninger, design og afholdelse af skriftlige øvelsesopgaver, udfærdigelse af eksamensopgaver og afholdelse af eksamen.
2012. Rejser og rejseberetninger i førmoderne historie. 4. semester. Studienævn for historie. Aalborg Universitet. Forelæsninger, projektvejledning og afholdelse af gruppeeksamen.
2012–2014. Oversigtsforløb i førmoderne periode. 4. semester. Studienævn for historie. Aalborg Universitet – Forelæsninger og intern censur.
2013. Undervisning og vejledning på bachelorprojekter. 5. semester. Studienævn for historie. Aalborg Universitet.
2013–2014. Oversigtsforløb i globaliseringens historie. 1. semester. Studienævn for historie. Aalborg Universitet – Forelæsninger og afholdelse.
2014. Det Blå Danmark: Danmarks maritime historie. 4. semester. Studienævn for historie. Aalborg Universitet – Forelæsninger, projektvejledning og afholdelse af gruppeeksamen.
2014. Historisk videnskabsteori og metode for sidefagsstuderende. 5. semester. Studienævn for historie. Aalborg Universitet – Forelæsninger, design og afholdelse af skriftlige øvelsesopgaver, udfærdigelse af eksamensopgaver og afholdelse af eksamen.
2014-2015. Vejledning af specialer. 10. semester. Studienævn for historie. Aalborg Universitet.
2015. Introduktion til historiefaget. 1. semester. Studienævn for historie. Aalborg Universitet – Forelæsninger om skriftlig formidling.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

2014– Koordinering af bacheloruddannelsen i Historie. Studienævn for historie. Aalborg Universitet.
2016– Studienævnsmedlem. Studienævn for historie. Aalborg Universitet.
2014. Udvikling af nye kurser i historisk videnskabsteori og historisk metode. Studienævn for historie. Aalborg Universitet.
- Desuden har jeg været koordinator eller medkoordinator på modulerne nævnt under pkt. 1.

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

2014-2016. Adjunktpædagogikum, Aalborg Universitet.

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

2015. Sprogcertifikation. Engelsk C1. LACS.

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

2011–2016. Udvikling af øvelsesopgaver til kurser i Historisk videnskabsteori og metode. 2-4. semester. Studienævn for historie. Aalborg Universitet.

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

2014. Indstilling fra Studienævn i Historie til årets underviser på det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

-

8. Andet.

-