Kasper Trolle Elmholdt

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Underviser på faget ”Organisationog offentlig forvaltning” bacheloruddannelsen i Politik & Administration, 2017til nu.

Underviser på faget ”Organisationog ledelse i offentlig sektor” på kandidatuddannelsen i Politik &Administration 2017-nu.

Underviser på faget ”Aktuellepolitologiske problemstillinger” under temarækken ”Offentlig innovation ogdigitalisering” på bacheloruddannelsen i Politik & Administration, 2017 tilnu.

Underviser på faget ”Organisationog ledelse” på masteruddannelsen i public governance, 2017-nu

Underviser på faget ”Organisationog offentlig forvaltning” bacheloruddannelsen i Innovation & Digitalisering,2017 til nu.

Underviser på faget ”Forskningsdesignog kvalitativ metode” på bacheloruddannelsen i Politik & Administration 2017-nu.

Underviser på fag pådiplomuddannelsen i ledelse, VIA University College, 2016-2017

Underviser på fagene ” Process Consultation and Change processes”, ” Organizational change and development”, “Organizationas communication” og “Management of Change”, Aarhus Universitet, i årene2011-2014.

Vejleder på 6., 8., og 10. semester på bachelor- og kandidatuddannelserne i Politik & Administration


2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Fagkoordinator på faget "Organisation og offentlig forvaltning” bacheloruddannelsen i Innovation & Digitalisering, 2017 til nu.

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Adjunktpædagogikum, AAU, 2017-nu.

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Skriv dit svar her...

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Projekt omhandlende brug af cases i "Forskningsbaseret undervisning og vejledning", støttet af strategipulje på AAU, 2017- nu (projektet er igangværende E2017)

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...