Kirsten Gram-Hanssen

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Kandidat uddannelser:
Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af modul 12: "Hverdagsliv og forbrug: Praksisformer, livsstil og identitet" i den sociologiske kandidat uddannelsen i By, Bolig og Bosætning, fra 2013 og fremefter hvert efterårssemester.

Underviser i energiforbrug, praksisteori og teknologiteori på kurset, tre kursusgange inklusiv opgaver på Challenges & Planning for Sustainable Cities, på kandidat uddannelsen Sustainable cities. Fra 2013 og fremefter hvert efterårssemester.

PhD kurser:
Ansvarlig for gennemførelse af:2014
- "Practice Theory and Beyond - Discussing, Using and Developing Practice Theory" 2013
- "Sustainable Buildings - the Dynamics of Technical Innovations, User Practices and Standards"
- "Practices, Technologies and residential Energy Consumption" - afholdt i 2015

Vejledning af Phd studerende:
- Charlotte Louise Jensen: afleveret afhandling 2013
- Freja Friis,
- Anders Rhiger Hansen
- Live Valdorf Madsen
- Mette Hove Jacobsen:

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Skriv dit svar her...

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Skriv dit svar her...

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Skriv dit svar her...

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Skriv dit svar her...

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...