Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Jeg har siden 2000 undervist og vejledt på ph.d. (2005), kandidat og masterniveau på Danske og udenlandske universiteter og højskoler (Norge). Særligt indenfor videnskabsteori, pædagogik, sociologi, pædagogisk sociologi, metode og særligt interview og spørgeskema, samt tekstanalyser. I perioder med ganske meget undervisning og etablering af nye kurser/uddannelser, i andre perioder med undervisning og vejledning på kurser/uddannelser med lang historik. Jeg har siden mit professorat i Norge 2009 været bedømmer ved 7 professoratopslag. Jeg har været ca. siden 2005 været bedømmer ved talrige lektorater og adjunkturer, samt phd. opslag og ph.d. (doktordisputatsbedømmelser i Norge). Desuden bedømmer af måske 100 kandidatspecialer og masterprojekter mv. I danmark og norge.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Jeg har været med i og ansvarlig for studieadministrative opgaver som koordinator af hele kurser, koordinator af mastermoduler/moduler i kandidatuddannelser.

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Jeg har været underviser på adjunktpædagogikumforløb, samt fungeret som hovedvejleder ved 6-8 adjunktpædagogikumforløb. Herunder været deltager i og underviser ved PBL kurser (min afhandling 1999 angik bla. studier af PBL som undervisningsform

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Jeg har skrevet en række debatindlæg i videnskabelige artikler, uddannelsestidsskrifter, temanumre og også kronikker omkring "teori og praksis", "research and clinical knowledge", "there is no gab between theory and practice" osv. gennem årene.

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Jeg har været med til at initiere Ph.d. forløb (praksisteori) her ved AAU.
Jeg har været leder og initiativtager til en del ph.d. forløb ved Århus Universitet (DPU).
Jeg har været central i etablering af ph.d. uddannelse i Helsevitenskap ved Højskolen i Oslo og Akershus, herunder bidraget ift. akkreditering af denne.
Jeg har været leder af stort samarbejdsprojekt - med Implement konsulentfirma - om fremtidens kompetencebehov for sundhedsfaggrupperne (Sundhedskartellet) (2014-15)
Jeg har været med at udvikle og konsolidere et uddannelsesinitiativ til international masteruddannelse i samarbejde mellem Deakin University og Viborg Amt.
JEg har udviklet en række tekster og bidrag til undervisningsmateriale fra "tekster om kritisk tekstlæsning" til powerpointmateriale, uddannelses/undervisningsmateriale, PBL materiale osv.

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Jeg er to gange indstille (som nr. to SMILE) til at være året underviser (DPU) -som dog blev vundet af andre.. - men dog en vis nominering..

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...