Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

a Undervisning på BA-uddannelsen i historie 1- 6. semester.
b. Undervisning i dansk og europæisk historie 19. og 20. århundrede
c. Undervisning i velfærdsstatens historie
d. Undervisning i historisk videnskabsteori og metode
e. Vejledning af projektgrupper
her...

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Formand for Studienævn for historie, 2013 -

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Adjunktpædagogikum 2013

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

a. Deltagelse med paper og oplæg i forskellige konferencer, bla. Nordisk Historikermøde 2007.
b. Foredrag i en række nordjyske gymnasier, 2012-2014.

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

a. Udvikling af studieordninger for BA og KA i historie, 2013-2015.
b. Udvikling af adskillige undervisningsmoduler på BA-uddannelsen i historie, 2012-

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...