Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

E 2015:
> Forelæsninger i aftaleret (dele af formueret I) på BA-jur, 1. semester
> Undervisning i valgfaget Videregående Strafferet på cand.jur. 3. semester (=9. semester)
> fagansvarlig for fagene: formueret I, Videregående Strafferet, Politiret, Videregående erstatningsret
> ph.d. vejleder indenfor området cybercrime
F 2016:
> forelæsninger i strafferet på BA-jur, 2. semester
> fagansvarlig for fagene: strafferet, Videregående straffeproces, forsvarsadvokaten, erhvervsstrafferet

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Siden 2011 medlem af Det Juridiske Studienævn

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Deltaget i flere af instituttets/den juridiske skoles forskellige arrangementer vedr. pædagogik/undervisningsplanlægning

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

nej

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Udarbejdet materiale til brug for undervisningen i Strafferet, formueret I og Videregående Strafferet.
Herudover været redaktør på på flere lærebøger om erhvervsjura målrettet de videregående uddannelser såsom markedsøkonom, finansøkonom etc.

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Valgt til årets underviser 2014 af de studerende på jura- og erhvervsjurauddannelsen
Valgt til årets underviser 2015 ved den juridiske skole
Nomineret til årets underviser på det samfundsvidenskabelige fakultet 2015
Valgt til årgangens underviser af de juridiske kandidater på årgang 2011-2016

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...