Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Arbejdsret individuel (EQF 6 og EQF 7)
Arbejdsret kollektiv (EQF 6 og EQF 7)
Regnskab Intern (EQF 7)
Regnskab Extern (EQF 7)
Skatteret (EQF 6)
Finansiering (EQF 7)
Corporate Finance (EQF 7)
PhD. entrepreneur (AAU Phd Kursus) (EQF 8)
Retlig regulering af finansielle institutioner (EQF 6 og 7)
Finansielle Institutioners Produkter og Services (EQF 6 og 7)
Projektmetode (EQF 6 og 7)
Phd Vejledning René Østergaard Thomsen

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Studieledelse af:
- HD Studier
- Master Studier
Medlem af gruppe til udvikling af akkrediteringsansøgning for Cand. Scient Oecon og MBA Studierne)

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Harvard Business School, Case teaching Course, Berlin 2015

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Indlægsholder på PBL dagen AAU 2015

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Har stået for udvikling på nationalt plan af:
HD i finansiel Rådgivning
AAU:
Udviklingen af HD studierne fra 2011
Udvikling af MBA studie fra 2010

Har forestået udvikling af flere blended-learning forløb

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Aalborg Universitet årets Match Maker 2011

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...