Louise Faber

Louise Faber

Lektor

Eksterne ansættelser

Kandidatstipendiat, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

15 feb. 20021 sep. 2005

Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Boel A/S, Aalborg

1 aug. 199915 feb. 2002

Fibigerstræde 2

Bygning: 45a

9220 Aalborg Ø

Danmark

Forskningsprofil

Louise Fabers forskningsområder knytter sig til den faste ejendom. Hun beskæftiger sig med de retlige rammer for hele den faste ejendom (bygning og grund) herunder både køb/salg, leje/udleje og eje/offentlig arealanvendelse.

Undervisningsprofil

Louise Faber underviser på en lang række universitetsuddannelser og i flere fag.

Eksempelvis underviser hun aktuelt på revisoruddannelsen obligatoriske fag, erhversret, og valgfaget udlejningsejendomme.

På HA-uddannelsen underviser hun i kildehåndtering på 1. semester og i erhvervsjura på uddannelsens 2. semester. 

Hun er ligeledes tilknyttet landinspektøruddannelsen, hvor hun underviser landinspektørstuderende på 6. semester i de retlige rammer for omsætning af fast ejendom i lyset af landinspektørens arbejdsopgaver.

Derudover er hun til tider gæsteforelæser på biologiuddannelsen, hvor hun underviser de biologistuderende i naturbeskytttelseslovgivning og dennes betydning for biologens arbejde.

Louise har igennem mere end 10 år undervist på jura- og erhvervsjurauddannelsen i blandt andet lejerettens gennerelle principper, boliglejeretten, erhvervslejeretten, aftaleretten og den almindelige obligationsret.  

Louise er velbenyttet som vejleder på bachelorprojekter og kandidatspecialer indenfor hendes undervisnings- og forskningsområder. Hun samarbejder ednvidere med det grønlandske erhvervsliv og grønlandske myndigheder om, at gøre det muligt for grønlandske jurastuderende at udarbejde projekter om grønlandsk ret.

Endelig er Louise tilknyttet som censor i det nationale censorskorps på de danske juridiske uddannelser.

Publikationer (26)

Aktiviteter (124)

CV'er

Mest anvendte tidsskrifter

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 1814024