Profile photoMaja Hojer Bruun
Lektor, ph.d.
Institut for Læring og Filosofi
Det Humanistiske Fakultet

Forskningsgruppen for Teknoantropologi
PBL Research Unit
IC Learning

Postaddresse:
Kroghstræde 3
4-249
9220
Aalborg Ø
Danmark

E-mail: mhb@learning.aau.dk
Telefon: +45 9940 3423
Mobil: +45 2124 2730

Uddannelse

2012 Ph.d. i antropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.
Afhandling ”Social Life and Moral Economies in Danish Housing Cooperatives: Community, Property and Value”, indleveret i maj 2012, forsvaret i september 2012.
2004 Cand.scient. anth., Institut for Antropologi, Københavns Universitet.
2001 BA i antropologi med russisk som tilvalgsfag, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.
1996 Studentereksamen, Duborg Skolen, Flensborg.

Ansættelser

November 2015- Lektor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
2013-2015 Adjunkt, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
2012-2013 Forskningskonsulent, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.
2012 Ekstern lektor, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.
2007-2012 Ph.d.-studerende, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.
2010 Barselsorlov
2006-2007 Ekstern lektor, Center for Komparative Kulturstudier, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.
2006-2007 Projektkoordinator for Ruslandsprogrammet, IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs)
2006 Forskningsassistent, UPGEM (Understanding Puzzles in the Gendered European Map – Brain drain in Physics through the Cultural Looking Glass, 6th EU Framework Programme for Research and Technological Development), Danmarks Pædagogiske Universitet.
2005 Ekstern lektor, Afdeling for Almen Etnologi, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.
2001-2003 Studentermedhjælp, S.1/Kontoret for Policy og Planlægning, Udenrigsministeriet.

Publikationer

The financialization of Danish cooperatives and the debasement of a collective housing good

Bruun, M. H. jun. 2018 I : Critique of Anthropology. 38, 2, s. 140-155

Political Economies Come Home: On the Political Economies of Housing

Alexander, C., Bruun, M. H. & Koch, I. 2018 I : Critique of Anthropology. 38, 2, s. 121-139 13 s.

Rum for fællesskab: Rum og socialitet i et antropologisk perspektiv

Bruun, M. H. 2018 Materialitet og læring. Hans Reitzels Forlag, s. 123-145

Social Imaginaries and Egalitarian Practices in the Era of Neoliberalization

Bruun, M. H. 2018 Egalitarianism in Scandinavia: Historical and Contemporary Perspectives. Bendixsen, S., Bringslid, M. B. & Vike, H. (red.). 1 udg. Palgrave Macmillan, s. 135-155 21 s. (Approaches to Social Inequality and Difference).

Contested Property Claims: What Disagreement Tells Us About Ownership

Bruun, M. H. (red.), Cockburn, P. J. (red.), Risager, B. (red.) & Thorup, M. (red.) 2017 1 udg. Routledge. 234 s. (Social Justice).

General public’s privacy concerns regarding drone use in residential and public areas: Empirical research report, May 2017

Bajde, D., Bruun, M. H., Sommer, J. K. & Waltorp, K. 2017 Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. 17 s.

Introduction: Disagreement as a Window onto Property

Cockburn, P. J., Bruun, M. H., Risager, B. & Thorup, M. 2017 Contested Property Claims: What Disagreement Tells Us About Ownership. Bruun, M. H., Cockburn, P. J., Risager, . B. & Thorup, M. (red.). 1 udg. Routledge, s. 1-20 20 s. (Social Justice).

Primary school students as co-researchers

Otrel-Cass, K., Bruun, M. H. & Gnaur, D. 2017 Proceedings of the 2nd Association for Visual Pedagogy Conference. Otrel-Cass, K. (red.). 1 udg. Aalborg: Dafolo Forlag A/S, s. 118-122 5 s. (Undervisning og læring).

Public reactions to drone use in residential and public areas

Bajde, D., Woerman, N., Bruun, M. H., Gahrn-Andersen, R., Sommer, J. K., Nøjgaard, M., Christensen, S. H., Kirschner, H., Jensen, R. H. S. & Bucher, J. H. 2017 Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. 26 s.

Selvstændighedssamfundet: Antropologiske perspektiver på kontinuitet og forandring

Bruun, M. H., Krøijer, S. & Rytter, M. 2017 Konkurrencestaten og dens kritikere. Andersen, . S. K. & Petersen, O. K. (red.). 1 udg. København: Djøf Forlag, s. 381-400 20 s.

Anmeldelse af: Cathrine Hasse: An Anthropology of Learning. On Nested Frictions in Cultural Ecologies

Bruun, M. H. 2016 I : Tidsskriftet Antropologi. 73, s. 151-154 4 s.

Om at “følge markedet” og “købe sig ind i fællesskabet”: Politiske og moralske økonomier i danske andelsboligforeninger

Bruun, M. H. 2016 I : Tidsskriftet Antropologi. 73, s. 5-27 23 s.

The Importance of Cultural Learning Processes for the Study of Technology

Bruun, M. H. 2016 I : Techné: Research in Philosophy and Technology. 20, 3, s. 258–260 3 s.

Communities and the Commons: Open Access and Community Ownership of the Urban Commons

Bruun, M. H. 2015 Urban Commons: Rethinking the City. Borch, C. & Kornberger, M. (red.). Routledge, s. 153-170 18 s. (Space, Materiality and the Normative).

Indledende perspektiver: Forandringsstaten og selvstændighedssamfundet

Bruun, M. H., Krøijer, S. & Rytter, M. 2015 I : Tidsskriftet Antropologi. 72, s. 11-37 27 s.

Studying Social Robots in Practiced Places

Bruun, M. H., Hanghøj, S. & Hasse, C. 2015 I : Techné: Research in Philosophy and Technology. 19, 2, s. 143–165 22 s.

Til bords med robotten: Et teknoantropologisk feltarbejde blandt mennesker og robotter

Bruun, M. H. 2015 I : Jordens Folk. 50, 1-2, s. 52-59 8 s.

Tracking Porters: Learning the Craft of Techno-Anthropology

Bruun, M. H., Krause-Jensen, J. & Saltofte, M. 2015 Techno-Anthropology in Health Informatics: Methodologies for improving human-technology relations. Botin, L., Bertelsen, P. & Nøhr, C. (red.). IOS Press, Bind 215, s. 67-79 13 s. (Studies in Health Technology and Informatics).

Et hjem: Spændingen mellem boligen som vare og hjem på et usikkert boligmarked

Bruun, M. H. 2014 Hverdagens mysterier: Etnografiske refleksioner over ting vi kender, men ikke helt forstår. Bubandt, N., Dalsgård, A. L., Johnsen, U. H. & Selmer, B. (red.). Aarhus Universitetsforlag, s. 101-120 20 s. (Antropologiske Studier, Bind 2).

Som én stor familie: husfællesskab og slægtskab i danske andelsboligforeninger

Bruun, M. H. 2013 Familie og slægtskab: Antropologiske perspektiver. Mogensen, H. & Olwig, K. F. (red.). 1 udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 171-187 17 s.

Social Life and Moral Economies in Danish Cooperative Housing: Community, Property and Value: PhD thesis, Department of Anthropology, University of Copenhagen

Bruun, M. H. 2012

Egalitarianism and Community in Danish Housing Cooperatives

Bruun, M. H. 2011 I : Social Analysis: Journal of Cultural and Social Practice. 55, 2, s. 62-83

Introduction. The Concern for Sociality

Bruun, M. H., Jakobsen, G. S. & Krøijer, S. 2011 I : Social Analysis: Journal of Cultural and Social Practice. 55, 2, s. 1-19

Andelsboligen mellem marked og fællesskab

Bruun, M. H. & Skov, A. 2010 Bolig og Velfærd: 27 Forskningsprojekter om danskerne og deres boliger. Skov, A. (red.). København: Center for Bolig og Velfærd, Realdania Forskning, s. 88-91 4 s.

Om hjemblindhed og husets antropologi

Bruun, M. H. & Vacher, M. 2009 I : Tidsskriftet Antropologi. 59/60, s. 3-16 14 s.

Acknowledging Materiality as Agential Literacy

Hojer, M. & Hasse, C. 2008 Gender and Citizenship in a Multicultural Context. Oleksy, E. H., Petö, A. & Waldijk, B. (red.). Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 121-136 16 s.

New Ways of Coping with Authorities, New Ways of Practicing Motherhood: Father State vs. Soldiers’ Mothers

Hojer, M. 2005 Generations, Kinship and care: Gendered Provisions of Social Security in Central Eastern Europe. Haukanes, H. & Pine, F. (red.). Bergen: Centre for Women’s and Gender Research

Soldatermødrene og Fædrelandet

Hojer, M. 2005 I : Jordens Folk - Etnografisk Revy. 40, 1, s. 20-25

Projekter

BT: Beyond technology in primary schools: the role of technology ownership in different subjects and the impact on pedagogy

Otrel-Cass, K., Gnaur, D., Bruun, M. H., Poulsen, B., Kristensen, C., Olesen, M. M., Hohti, R., Ruckenstein, M., Stenberg, K., Hartell, E., Seery, N., Björk, H. & Wiklund , G.

01/09/201631/08/2019

Contested Property Claims. Moral Reasoning about Property and Justice in Practice, Debate and Theory

Bruun, M. H., Thorup, M., Cockburn, P. & Risager, B.

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

01/10/201330/06/2017

Innovationsnetværk Service Platform

Bruun, M. H.

01/08/201731/12/2018

Leje, eje, andel. Om at praktisere ejerskab og ejendom i danske andelsboligforeninger

Bruun, M. H.

01/11/200724/09/2012

Living Labs: An Interventionist Ethnographic Approach to Technologies of the Future

Bruun, M. H.

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK)

01/08/201831/07/2021

PEOPLE: People-centred development approaches in Practical and Learning Environments

Bruun, M. H.

01/11/201631/10/2019

Research Network for the Anthropology of Technology: Future technologies, culture and human practices

Bruun, M. H.

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK)

01/01/201831/12/2019

SECURE: Secure Estimation and Control Using Recursion and Encryption

Wisniewski, R. & Bruun, M. H.

01/03/201831/03/2021

Spaces of Danish Welfare – Architectural/Urban and Anthropological Perspectives

Bruun, M. H.

01/02/201731/01/2021

Understanding Puzzles in the Gendered Map of Europe (UPGEM)

Bruun, M. H.

01/09/200501/07/2008