Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

I efterårssemesteret 2016 underviser og vejleder jeg:

Teknoantropologi:
1. semester af BA-uddannelsen:
Introduktion til Antropologi og Etnografisk metode
Problembaseret læring og socio-teknisk teknologiforståelse
3. semester af BA-uddannelsen:
Semesterkoordinator
Antropologiske metoder
Projektvejledning

I forårssemesteret 2016 underviste og vejledte jeg:

Teknoantropologi:
2. semester af kandidatuddannelsen i Teknoantropologi, modul "Anthropology-based Product Development" - projektvejledning, en gruppe.
Specialevejledning, en studerende.

LFP:
2. semester af kandidatuddannelsen, modul ”Læring i multikulturelle kontekster” - forelæsning og intern censor.

Ph.d.kursus:
Architectural Anthropology – Approaches and Analysis, Doctoral School of Engineering and Science, Programme for Media, Architecture and Design, Aalborg University, Januar 2016, med Marie Stender, Aalborg University.

Formand for ph.d.-bedømmelsesudvalget for Stine Rosenlund Hansen, Ph.d.-skolen ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, april 2016.

I efterårssemesteret 2015 underviste og vejledte jeg i:

Teknoantropologi:
"Introduktion til antropologi", 1. semester, BA i Teknoantropologi - undervisning og modulkoordinering
"Antropologiske metoder", 3. semester, BA i Teknoantropologi - undervisning og modulkoordinering
"Teknologi i antropologisk perspektiv", 3. semester, BA i Teknoantropologi - projektvejledning og semesterkoordinering
"Joint Anthropology and Technology course", 1. semster (7. semester), Master's programme in Techno-Anthropology - undervisning og modulkoordinering

Kandidatuddannelsen i Lærings- og Forandringsprocesser:
"Læring og forandring i praksis", 3. semster (9. semester), Kandidatuddannelsen i Lærings- og Forandringsprocesser - vejledning og undervisning i workshop om Roller i empirisk forskning i praksis

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Medlem af Medlem af studienævnet for Teknoantropologi
Semesterkoordinator for 3. semester, BA i Teknoantropologi
Modulkoordinator for Introduktion til Antropologi, 1. semester, BA i Teknoantropologi
Modulkoordinator for Antropologiske metoder, 3. semester, BA i Teknoantropologi
Modulkoordinator (sammen med Lars Bo Henriksen, Institut for Planlægning) for Joint Anthropology and Technology course, 1. semester, Master's programme in Techno-Anthropology

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Medlem af PBL Research Unit

Adjunktpædagogikum, Learning Lab, Aalborg Universitet, efteråret 2013-2015
Undervisningspædagogik for ph.d.studerende, Københavns Universitet, januar 2008.

Kollegial supervision:
Med adjunkt Jes Lynning Harfelt, efteråret 2014-
Med professor MSO Torben Elgaard Jensen, efteråret 2014

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Deltagelse i Undervisningens Dag, AAU 2014 og 2015.

Arrangør af Erhvervsnetværk for Teknoantropologi og den første konference, afholdt den 19. maj 2014

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Erasmus+ underviserudveklslingsophold ved Durham University, MSc in Energy and Society, 14.-18. marts 2016.

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.


7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.


8. Andet.