Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Efteråret 2015: Holdunderviser i Formueret I (aftaleret og erstatningsret) på bacheloruddannelsen i jura og erhvervsøkonomi-jura.

Foråret 2016: Vejleder i bachelorprojekter på bacheloruddannelsen i jura og erhvervsøkonomi-jura. Undervisning i 'europæiske passagerers rettigheder' på valgfagene: Forbrugerret og EU Consumer Law på kandidatuddannelsen i jura.

Foråret 2017: Vejleder i bachelorprojekt og i kandidatspeciale på jura uddannelsen. Undervisning i 'europæiske passagerers rettigheder' på valgfagene: Forbrugerret og EU Consumer Law på kandidatuddannelsen i jura.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Skriv dit svar her...

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Gennemført det obligatoriske kursus i "Undervisningsteknik for universitetsundervisere" på AAU.

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Deltaget i konferencen "Teaching Consumer Law"

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Medvirken til udvikling af undervisningsmateriale i formueret I i efteråret 2015.

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

-

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

-

8. Andet.

-