Martin Knakkergaard

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Kursus: Musik, medier og teknologi | BA 4. semester 2015
Kursus: Musikanalyse, tydning og tolkning | KA 8. semester 2015
Speciale: Earworms | KA 10. semester 2015

Projekt: Metode og empiri | BA 3. semester 2015
Bachelorprojekt: Autenticitet i live-lovsangscd’er | BA 6. semester 2015

Kursus: Analyse | BA 3.semester 2015
Kursus: Grundlæggende digital musikteknologi | BA 1. semester 2015
Kursus: Musik- og lydprogrammering | BA 3. semester 2015
Kursus: Musikhistorie | BA 1. semester 2015

Bachelorprojekt: Produktionsæstetik | BA 5. semester 2015

Ph.D.-projekt: A Musical Wormhole: Between the Infinity of the Universe and the Limitations of the Computer Game Media |
Bachelorprojekt: Den danske sangskat | BA 5. semester 2015
Speciale: Catchiness | KA 10. semester 2015

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Formand for studienævnet for Musik

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Skriv dit svar her...

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Skriv dit svar her...

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Skriv dit svar her...

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...