Forskningsprofil

 • Migration
 • Flygtninge
 • Asylpolitik
 • Grænsekontrol
 • EU eksternalisering af kontrol til Maghreb, Sahel, Afrikas Horn
 • Postkolonialisme
 • Slavehandel
 • Migrationsstyring

 

 

Min forskning er tværfaglig, og spænder fra politisk teori og anvendt etik, over kritisk geografi, post- og dekolonialisme til poststrukturalisme og genealogiske undersøgelser. Det foregår alt sammen i undersøgelsesfeltet migration, og mere specifikt i spændet mellem europæisk asylpolitik og grænsekontrol. Et fokusområde er eksternaliseringen af denne kontrol til områder både internt i Europa/EU, såsom Grækenland og Italien, og til naboregioner til Europa, såsom Tyrkiet, Libyen. Regionalt er mit fokus for eksternaliserings-undersøgelser således EU og relationerne til Maghreb, Sahel, Afrikas Horn og Mellemøsten. Knyttet hertil er også et fokus på hvordan europæiske og globale sikkerheds- og militærfirmaer, banker og investeringsfirmaer anser grænsekontrol som et voksende eksportmarked. Jeg ser på hvilke konsekvenser dette har både for europæisk politikudvikling indenfor nødhjælps-, udviklings- sikkerheds- og asylpolitik, samt for gennemsigtighed og demokrati i de lande som europæiske aktører eksporterer kontrolinfrastruktur til. Dette inkluderer også et blik på de oprindelige årsager til at folk fordrives, såsom krige og konflikter, etniske konflikter, land- og vandgrabbing i forbindelse med resource-udvinding, overfiskeri og import- og eksportpolitikkers indflydelse på lokale markeder. Både den internationale politiske økonomi bag de oprindelige årsager til fordrivelse og de europæiske landes migrationskontrols-regimer fører til spørgsmål om funktioner og dynamikker i postkoloniale kapitalistisk politik, hvilket leder til mit sidste fokuspunkt, nemlig udviklinger og brud i udviklingen af dansk migrationskontrol og fordrivelsespolitik, fra trekants-slavehandelen mellem europæiske metropoler, Guldkysten (idag Ghana) og de Vestindiske Øer (idag US Virgin Islands). Her laver jeg historiske undersøgelser af de geopolitiske dynamikker bag den danske/europæiske koloniale plantage-økonomi, dens instrumentalisering and markedsliggørelse af fordrivelse fra Vestafrika og sukker-industriens rolle i global import/eksport-politik. På det mere biopolitiske plan undersøger jeg kontrol-regimer i plantagerne, bådflygtninge i Caribien omkring de bolivarianske og haitianske revolutioner, og generelt den danske koloni-administrations forståelse og filosofiske begrundelser af dens praksisser. Jeg kigger også på forskellige migrations- og grænsekontrolspolitikker overfor maroons, rivaliserende kolonimagter, pirater. Endelig undersøger jeg også på det politisk økologiske plan hhv. koloniadministratorers, slavers og maroons forståelse og relation til naturen og lokale øko-systemer i en tid hvor trekantshandelsen og slavernes arbejdskraft faciliterede Europas industrialisering og afhængighed af fossilt brændstof. På Globl Refugee Studies underviser jeg også i disse emner på den to-årige kandidatuddannelse.

Publikationer (59)

Aktiviteter (11)

Mest anvendte tidsskrifter

 • Politiken

  ISSN'er: 0907-1814

  Politikens Forlag, Danmark

  Tidsskrift

 • Raeson

  ISSN'er: 1902-2255

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1602-7930

  Raeson Medier, Danmark

  Tidsskrift

 • Information

  ISSN'er: 1602-2572, 1602-2572

  Dagbladet Information, Danmark

  Tidsskrift

 • Energy Policy

  ISSN'er: 0301-4215

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1873-6777

  Pergamon Press, Storbritannien

  Tidsskrift

 • Udenrigs

  ISSN'er: 1395-3818

  Danmark

  Tidsskrift

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 237991170