Forskningsprofil

 • Migration
 • Flygtninge
 • Asylpolitik
 • Grænsekontrol
 • EU eksternalisering af kontrol til Maghreb, Sahel, Afrikas Horn
 • Postkolonialisme
 • Slavehandel
 • Migrationsstyring

 

 

Min forskning er tværfaglig, og spænder fra politisk teori og anvendt etik, over kritisk geografi, post- og dekolonialisme til poststrukturalisme og genealogiske undersøgelser. Det foregår alt sammen i undersøgelsesfeltet migration, og mere specifikt i spændet mellem europæisk asylpolitik og grænsekontrol. Et fokusområde er eksternaliseringen af denne kontrol til områder både internt i Europa/EU, såsom Grækenland og Italien, og til naboregioner til Europa, såsom Tyrkiet, Libyen. Regionalt er mit fokus for eksternaliserings-undersøgelser således EU og relationerne til Maghreb, Sahel, Afrikas Horn og Mellemøsten. Knyttet hertil er også et fokus på hvordan europæiske og globale sikkerheds- og militærfirmaer, banker og investeringsfirmaer anser grænsekontrol som et voksende eksportmarked. Jeg ser på hvilke konsekvenser dette har både for europæisk politikudvikling indenfor nødhjælps-, udviklings- sikkerheds- og asylpolitik, samt for gennemsigtighed og demokrati i de lande som europæiske aktører eksporterer kontrolinfrastruktur til. Dette inkluderer også et blik på de oprindelige årsager til at folk fordrives, såsom krige og konflikter, etniske konflikter, land- og vandgrabbing i forbindelse med resource-udvinding, overfiskeri og import- og eksportpolitikkers indflydelse på lokale markeder. Både den internationale politiske økonomi bag de oprindelige årsager til fordrivelse og de europæiske landes migrationskontrols-regimer fører til spørgsmål om funktioner og dynamikker i postkoloniale kapitalistisk politik, hvilket leder til mit sidste fokuspunkt, nemlig udviklinger og brud i udviklingen af dansk migrationskontrol og fordrivelsespolitik, fra trekants-slavehandelen mellem europæiske metropoler, Guldkysten (idag Ghana) og de Vestindiske Øer (idag US Virgin Islands). Her laver jeg historiske undersøgelser af de geopolitiske dynamikker bag den danske og europæiske koloniale plantage-økonomi, dens instrumentalisering og markedsliggørelse af fordrivelse fra Vestafrika, og grænse- og migrationskontrol som den udviklede sig under abolitionismen mod slavehandel på Atlanten, i Øst-afrika og det Indiske Ocean. På det biopolitiske plan undersøger jeg kontrol-regimer i plantagerne, bådflygtninge i Karibien omkring de bolivarianske og haitianske revolutioner, og generelt den danske koloni-administrations forståelse og filosofiske begrundelser af dens praksisser. Jeg kigger også på forskellige migrations- og grænsekontrolspolitikker overfor maroons, rivaliserende kolonimagter, pirater. Endelig undersøger jeg også på det politisk økologiske plan hhv. koloniadministratorers, slavers og maroons forståelse og relation til naturen og lokale øko-systemer i en tid hvor trekantshandelsen og slavernes arbejdskraft faciliterede Europas industrialisering og afhængighed af fossilt brændstof. På Globl Refugee Studies underviser jeg også i disse emner på den to-årige kandidatuddannelse.

Publikationer (64)

Aktiviteter (11)

Mest anvendte tidsskrifter

 • Politiken

  ISSN'er: 0907-1814

  Politikens Forlag, Danmark

  Tidsskrift

 • Raeson

  ISSN'er: 1902-2255

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1602-7930

  Raeson Medier, Danmark

  Tidsskrift

 • Information

  ISSN'er: 1602-2572, 1602-2572

  Dagbladet Information, Danmark

  Tidsskrift

 • Energy Policy

  ISSN'er: 0301-4215

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1873-6777

  Pergamon Press, Storbritannien

  Tidsskrift

 • Politik

  ISSN'er: 1604-0058

  Djøf Forlag, Danmark

  Tidsskrift

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 237991170