Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

KDM, 2. semester, Kommunikation: Undervisning - Fagets Videnskabsteori. KDM, 4. semester, Kommunikation: Undervisning - Filosofi, Etik & Magt; Vejleder. KDM, 5. semester, Kommunikation: Vejleder, modul 3. KDM, 7. semester, Kommunikation: Undervisning - Multipe kommunikationsformer og longitudinale kommunikationsprocesser i organisatoriske sammenhænge; Diskurs & Praksis; Critical Studies; Vejleder. KDM, 8. semester, Kommunikation: Fagets Videnskabsteori. KDM, 9. semester, Kommunikation: Undervisning - Forskningsmetodologi; Vejleder. KDM, 10. semester, Kommunikation: Vejleder.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Studienævnsmedlem, Studienævnet for Kommunikation & Digitale Medier; ArbejdsMiljøUdvalgsmedlem, Arbejdsmiljøudvalget, Institut for Kommunikation; Uddannelsesgruppen, BAiT/INF, medlem.

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Adjunktpædagogikum; Master i Læreprocesser.

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Underviste på 'Undervisningens Dag' tilbage i begyndelsen af 00'erne.

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Jeg deltager løbende i udviklingen af uddannelsen i Kommunikation og Digitale Medier, dels som medlem af studienævnet, dels i regi af mindre arbejdsgrupper hvor jeg bl.a. har været med til at udvikle undervisningen i Fagets Videnskabsteori.
I forbindelse med den seneste BA-revision var jeg en del af en arbejsgruppe der tog del i dette arbejde.

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...