Mathias Herup Nielsen

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Underviser i styring af moderne velfærdssamfund på kandidatuddannelsen i Politik & Administration fra 2013 og til nu Underviser i velfærds- og arbejdsmarkedspolitik på bacheloruddannelen i Politik & Administration fra 2015 og frem til nu Underviser i kvalitative metoder på bacheloruddannelsen i Politik & Administration fra 2016 og frem til nu Underviser i design og metode på Master in Public Governance fra 2017 og frem Underviser i beskæftigelsespolitik på kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde fra 2015 og frem til nu Underviser i street level bureaucracy på kandiatuddannelsen i socialt arbejde fra 2015 til 2016 Underviser i videregående sociologisk teori på bacheloruddannelsen i sociologi fra 2014 og frem til nu Underviser på uddannelsen master in Advanced development in social work fra 2015 til nu Vejleder på uddannelserne Politik & Administration og Kandiat i Socialt Arbejde - fra bachelorniveau til speciale

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.


3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Pædagodisk grundkursus for universitetsundervisere, 2015
Adjunktpædagogikumkandidat fra 2017-2016 - inkl. certiceret underviser på engelsk, deltagelse i en række workshops og seminarer om universitetspædagogik, observeret vejledning og undervisning v. både fagfæller og vejledere. Pædagogisk vejleder: Kristian Larsen. Fag-vejleder: Per H. Jensen

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.


5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.


6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.


7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.8. Andet.