Forskningsprofil

  • Biovidenskab
  • Bioraffinering
  • Protein udvinding fra biomasse
  • Molekylær biologi
  • Mikrobiologi
  • Enzymer til biomasse omætning
  • Teknoantropologi
  • Bioteknologi (genteknologi, GMO, gensekventering, syntetisk biologi, mikrobiologi, biologisk produktion, bioenergi, biobaserede materialer)
  • Laboratoriebaseret forskning og udvikling
  • Eksperimenters rolle i teknologiudvikling

Aktiviteter (7)

Mest anvendte tidsskrifter

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 14675334