Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Workshops om ledelse og kultur på Executive MBA uddannelsen i 2013, 2014 og 2015
Workshops om aktionsforskning på Cand merc i 2014 og 2015
Workshops om aktionsforskning på HA 3. semester 2013,2014 og 2015
Workshops om aktionsforskning på EBA 3. semester 2014 og 2015
Vejledning 2013, 2014 og 2015 på HD (O) Afgangsprojekter
Vejledning 2013,2104 og 2015 på HA 2 semester, 3 semester, 5 semester og 6 semester.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Medlem af Dansk Aktionsforskningsnetværk
Medlem af Forum for eksistentiel fænomenologi

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Type your answer here...

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Foredrag om aktionsforskning, kultur og ledelse i forbindelse med forskningens dag 2016.

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Udviklet og gennemført et lederudviklingsforløb i Rumænien i 2015. Ingleby Farms / Seges
Udviklet og gennemført et bestyrelsesuddannelsesforløb for en almen boligforening i Aalborg. Wise Mind
Har samarbejdet med Seges, Wise Mind, Aalborg Handelsskole, Act2Learn, Lundbæk Landbrugsskole m fl.

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...