Morten Lauge Fejerskov

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Kursusundervisning
Geografi
Introduktion til geografi – 1. semester bachelor (5 ECTS). Periode 2007-2016. Forelæsning om naturressourcer samt afholdelse af 2-dages ekskursion til Fur.¨

Videnskabsteori – 2. semester bachelor (5 ECTS). Periode: 2015. 2 forelæsninger + øvelser om grundlæggende videnskabsteori.

Geologi, jordbundsprocesser og landskabsdannelse 3- semester bachelor (5 ECTS). Periode: 2010-2015. 8 forelæsninger + øvelser om kemi, geologi og landskabsdannelse samt vikar på 7 forelæsninger + øvelser om jordbundsprocesser. Udarbejdelse af skriftlige og mundtlige eksamensopgaver samt afholdelse af både skriftlig og mundtlig eksamen. Rettelse af eksamensopgaver og karaktergivning.

Naturlige systemer. Grundlæggende hydrologi, klimatologi og økologi – 3. semester bachelor (5 ECTS). Periode: 2010-2015. 3 forelæsninger + øvelser om grundlæggende økologi. Udarbejdelse af eksamensopgaver samt rettelse af eksamensopgaver og karaktergivning.

Geografiske metoder 1 – 3. semester bachelor (5 ECTS). Periode: 2010-2015. Feltkursus samt udarbejdelse af miniprojekt. 3 forelæsninger + øvelser om naturgeografisk videnskabsteori og databehandling. Vejledning i miniprojekt. Afholdelse af mundtlig eksamen i miniprojekter.

Geologi og geomorfologi – 4. semester bachelor (3 ECTS). Periode: 2007-2009. 15 forelæsninger + øvelser i grundlæggende geologi geologiske strukturer. Udarbejdelse af eksamensopgaver samt rettelse af eksamensopgaver og karaktergivning.

Naturgeografiske felt og målemetoder – 4. semester bachelor (2 ECTS). Periode: 2007-2009. Feltkursus samt udarbejdelse af miniprojekt. Vejledning i miniprojekt.
Humane økosystemer – 5. semester bachelor (2 ECTS). Periode: 2006-2009. 5-10 forelæsninger i interaktioner mellem menneske og natur, samt case forelæsninger om effekter på forskellige økosystemer. Udarbejdelse af eksamensopgaver samt rettelse af eksamensopgaver og karaktergivning.

Menneske og Natur – 5. semester bachelor (5 ECTS). Periode: 2010-2015. 3-5 forelæsninger + øvelser vedr. interaktioner mellem menneske og natur (humane økosystemer). Udarbejdelse af eksamensopgaver samt rettelse af eksamensopgaver og karaktergivning.

Naturressourcer – 5. semester bachelor (5 ECTS). Periode: 2010-2015. 5-7 forelæsninger + øvelser om geologiske og biologiske naturressourcer, samt ressource teori. Udarbejdelse af vejledning i portfolioskrivning samt rettelse og vurdering af studerendes afsluttende portfolio.

Geografiske metoder 3 – 6. semester bachelor (5 ECTS). Periode: 2015-2016. 3 forelæsninger + øvelser i avanceret GIS modellering. Vikar på forelæsninger og øvelser i videnskabsteori. Evaluering af studerendes GIS postere.

Globale mineralske ressourcer – 6. semester bachelor (2 ECTS). Periode: 2007-2009. 8 forelæsninger + øvelser om geologiske ressourcer. Udarbejdelse af eksamensopgaver samt rettelse af eksamensopgaver og karaktergivning.

Planlægning for geografer – 5. semester bachelor (2 ECTS). Periode: 2006-2009. 1 forelæsning om vandløbsrestaurering og lovgrundlaget.

Naturressourcer – 6. semester bachelor (1 ECTS). Periode: 2007-2009. 2-3 forelæsninger + øvelser om naturressourcer og ressourceteori.

Naturgeografi
Global Ecological Processes – 1. semester kandidat (5 ECTS). Periode: 2007-2016. 5-15 forelæsninger + øvelser om globale biogeokemiske processer og væsentlige stofstrømme på globalt plan. Udarbejdelse af eksamensopgaver samt rettelse af eksamensopgaver og karaktergivning.

Local Ecological Processes – 2. semester kandidat (5 ECTS). Periode: 2010, 2015. 15 forelæsninger + øvelser om lokale biogeokemiske og biologiske processer og væsentlige stofstrømme på lokalt plan. Udarbejdelse af eksamensopgaver samt rettelse af eksamensopgaver og karaktergivning.

Biologi
Zoologi og dyrefysiologi – 3. semester bachelor (5 ECTS). Periode: 2009. 7 forelæsninger + øvelser om grundlæggende zoologisk morfologi hos de væsentligste dyregrupper og deres taksonomi.

Danske Natutyper – 2. semester kandidat (5 ECTS). Periode 2010-2016. 5-15 forelæsninger + øvelser om væsentlige danske naturtyper samt grundlaget herfor. Planlægning af ekskursioner til at understøtte kursets indhold. Udarbejdelse af vejledning i portfolioskrivning samt rettelse og vurdering af studerendes afsluttende portfolio.

Biologi/Naturgeografi/Vand og Miljø/ Miljøteknik
Limnologi – 6. semester (5 ECTS). Periode: 2010-2016. 5-7 forelæsninger + øvelser om vandløbsøkologi. Udarbejdelse af eksamensopgaver samt rettelse af eksamensopgaver og karaktergivning.

Arkitektur og design
Hydrology of the dense city – 1. semester kandidat (5 ECTS). Periode: 2014-2015. 1 forelæsning om urbane økosystemer.

Vejledning
PhD vejledning
Ole Munch Johansen – afsluttet 2008. Titel: Eco-hydrological Modelling of Stream Valleys.
Ronni Fjordvald Søe – igangsat 2016. Titel: ROV-borne remote sensing for structural analysis of Danish lowland stream environment.

Geografi
1. semester bachelor geografi (Introduktionsprojekt): 9 stk.
2. semester bachelor geografi (tema: Befolkning, ressourcer og miljø): 7 stk.
3. semester bachelor geografi (tema: Naturlandskabet): 20 stk.
5. semester bachelor geografi (tema: Samfund og miljø): 14 stk.
Bachelorprojekter geografi: 8 stk.

Naturgeografi
1. semester kandidat naturgeografi (tema: Climate change and natural resources): 8 stk.
2. semester kandidat naturgeografi (tema: Landscape, land use and the environment): 7 stk.
3. semester kandidat naturgeografi (tema: Applied methods in physical geography): 2 stk.
Kandidatspecialer naturgeografi: 15 stk

Biologi
3. semester bachelor biologi (Zoologi): 1 stk
2. semester kandidat biologi (Miljøforvaltning): 3 stk.
Kandidatspecialer biologi: 7 stk.

Vand og Miljø / Miljøteknik
Diplom-ingeniørprojekter: 1 stk
Kandidatspecialer : 3 stk

Censur
Medlem af censorkorpset for geografi, biologi, geologi og jordbrugsvidenskab
Censor på specialer, kurser mv på Agroøkologi, (AU), Biologi (AU), Geologi (AU), Biologi (KU), samt internt på AAU på kurser og semesterprojekter på geografi og biologi på både bachelor- og kandidatniveau.

Bedømmer på Phd afhandlinger på Aarhus Universitet – 3 stk, Roskilde Universitet – 1 stk, University of Oulu, Finland – 1 stk, University of Otago – 1 stk.
Formand for 2 bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Medlem af Planlægning og Geografi-studienævnet: 2010-2015

Programkoordinator bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i geografi 2014-nu

Semesterkoordinator 1. semester bachelor geografi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Semesterkoordinator 2. semester bachelor geografi: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Semesterkoordinator 3. semester bachelor geografi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Semesterkoordinator 4. semester bachelor geografi: 2008

Semesterkoordinator 5. semester bachelor geografi: 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016

Semesterkoordinator 6. semester bachelor geografi: 2015, 2016
Semesterkoordinator 1. semester kandidat geografi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Semesterkoordinator 2. semester kandidat geografi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Semesterkoordinator 3. semester kandidat geografi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Semesterkoordinator 4. semester kandidat geografi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Semesterkoordinator 2. semester kandidat Vand og Miljø: 2016

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Adjunktpædagogikum Aalborg Universitet 2006-2008

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Debatindlæg i Nordjyske: Guide til sand undervisning. 10. juli 2011

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Revision af studieordningen for bacheloruddannelse i geografi 2009

Revision af studieordningen for kandidatuddannelsen i naturgeografi 2010

Revision af studieordningen for kandidatuddannelsen i geografi 2016

Geografi
Kursusansvarlig for kurser, herunder udvikling af øvelsesmateriale og noter:
Introduktion til geografi – 1. semester bachelor (5 ECTS). Periode 2010-2016. Forelæsning om naturressourcer samt afholdelse af 2-dages ekskursion til Fur.

Geologi, jordbundsprocesser og landskabsdannelse 3- semester bachelor (5 ECTS). Periode: 2010-2015. Kursusansvarlig. Slides, noter og øvelsesvejledning udarbejdet.

Geografiske metoder 1 – 3. semester bachelor (5 ECTS). Periode: 2010-2015. Kursusansvarlig. Slides, noter og øvelsesvejledning udarbejdet.

Geologi og geomorfologi – 4. semester bachelor (3 ECTS). Periode: 2007-2009. Kursusansvarlig. Slides, noter og øvelsesvejledning udarbejdet.

Humane økosystemer – 5. semester bachelor (2 ECTS). Periode: 2006-2009. Kursusansvarlig. Slides, noter og øvelsesvejledning udarbejdet.

Menneske og Natur – 5. semester bachelor (5 ECTS). Periode: 2010-2015. Kursusansvarlig. Slides, noter og øvelsesvejledning udarbejdet.

Naturressourcer – 5. semester bachelor (5 ECTS). Periode: 2010-2015. Kursusansvarlig. Slides, noter og øvelsesvejledning udarbejdet.

Naturgeografi
Global Ecological Processes – 1. semester kandidat (5 ECTS). Periode: 2007-2016. Kursusansvarlig. Slides, noter og øvelsesvejledning udarbejdet.

Local Ecological Processes – 2. semester kandidat (5 ECTS). Periode: 2010, 2015. Kursusansvarlig. Slides, noter og øvelsesvejledning udarbejdet.

Biologi
Zoologi og dyrefysiologi – 3. semester bachelor (5 ECTS). Periode: 2009. Slides, noter og øvelsesvejledning udarbejdet.

Danske Naturtyper – 2. semester kandidat (5 ECTS). Periode 2010-2016. Kursusansvarlig. Slides, noter og øvelsesvejledning udarbejdet. Udarbejdelse af vejledning i portfolioskrivning.

Biologi/Naturgeografi/Vand og Miljø/ Miljøteknik
Limnologi – 6. semester (5 ECTS). Periode 2010-2016. Kursusansvarlig. Slides, noter og øvelsesvejledning udarbejdet.

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

-

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

En personlig udviklingsplan er nedskrevet og bliver løbende revideret. Følgende mål er opsat for evaluering og selvevaluering samt opfølgning på undervisningsforløb og vejledning:

Selvevaluering samt studenterevaluering efter hvert kursusforløb med henblik på at vurdere struktur, indhold, formidling og læringsudbytte hos de studerende.

Evaluering med projektgrupper efter endt projekt forløb med henblik på at identificere stærke og svage punkter i vejledningsforløbet set fra både studerende og eget synspunkt.

I planlægningsfasen før et nyt semester tages kritisk stilling til forløbet sidst kurset/semestret kørte med henblik på at styrke de gode sider og forbedre de svagere elementer.

Løbende evaluering af undervisningsformen på kurser med henblik på at forbedre læringsudbyttet for de studerende.

8. Andet.

-