Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

PhD-vejleder for Abu Hamja som påbegyndte sit PhD-studie på AAU februar 2016. Studiet handler om Integration of productivity and occupational health and safety in the garment industry in Bangladesh.

PhD-vejleder for Anne Helbo Jespersen som submittede sin afhandling: Audit as a form of regulatory instrument of psychosocial risks at work - principles and practice i efteråret 2015.

PhD-vejleder for Linda Drupsteen, som afleverede og fik godkendt sin afhandling: Improving organisational safety through better learning from incidents and accidents i efteråret 2014.

Ansvarlig for kurset Operations strategy, innovation and organizatonal configuration. 5 etcs, 1. semester på Operations and management engineering, kandidat uddannelse pa CIP, AAU CPH. Ansvarlig for udvikling af kursus som blev afholdt første gang i 2014.

Udvikling og afholdelse af PhD-kursus om Lean and the work environment i November 2014. Kursus afholdes igen i foråret 2017.

Vejledning på Operations and management engineering, kandidatuddannelse og på Operations and innovation management, kandidatuddannelse siden 2012.
Studentervejledninger:

Creating organizational readiness for change: A case study of implementation of a new distribution channel for hearing devices. Sirilak Wichayaruangrom på Værdikæder og Innovationsledelse (cand.scient.techn), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015.
Studenteropgave: Speciale

Operations Improvment at PsiberTech. Varun Ramkumar. Værdikæder og Innovationsledelse (cand.scient.techn), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015. Studenteropgave: Speciale

A strategy for entering the Scandinavian market with a photovoltaic comfort cooling solution. Ida-Chloë Sunddahl. Cand.polyt. i Værdikæder og Innovationsledelse, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015. Studenteropgave: Speciale


The creation, organization and implementation of continuous improvement in healthcare: A study of how to provide Stråleterapien at Herlev Hospital a strategy to continuous improvement that is based on Lean. Poul Schlünssen. Cand.polyt. i Værdikæder og Innovationsledelse, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

National Oilwell Varco: End-Fitting Warehouse. Forfattere: Kate Elizabeth Nielsen (keni09@student.aau.dk), Nima Kourghzadeh (nkourg12@student.aau.dk), Havan Mohamed Mhedeen (hmhede13@student.aau.dk), Adem Zorsöker (azorso13@student.aau.dk). Uddannelse: 1. semester, Cand.polyt. i Værdikæder og Innovationsledelse, Kandidat (Kandidatuddannelse). Udgivelsesdato: 19 dec. 2013. Studenteropgave: Semesterprojekt

Selvbetjenings bagage aflevering i Københavns lufthavn. Omer Ahmed, Niels Christian Lundtoft, Jeppe Olesen Bank, Guðjón Gestsson. Værdikæder og Innovationsledelse (cand.scient.techn), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 2. semester, 2014. Studenteropgave: Semesterprojekt.

Assessing Risks and Mitigating Challenges in China. Christian Sune Hald, Julie Corinth-Hansen, Andreas Schrøder Risdahl, Jacob Iversen. Cand.polyt. i Værdikæder og Innovationsledelse, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 2. semester, 2014. Studenteropgave: Semesterprojekt

The value chain within telemedicine. Søren Grynnerup, Pernille Brylle, Poul Schlünssen, Elisabeth Flarup Kristoffersen. Cand.polyt. i Værdikæder og Innovationsledelse, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 1. semester, 2013. Studenteropgave: Masterprojekt

Offshoring strategy of danish pharmaceutical firm: Organisational growth and control. Lucia Partikova. Værdikæder og Innovationsledelse (cand.scient.techn), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 1. semester, 2013, Studenteropgave: Masterprojekt

Intern censor på flere forskellige kurser og semesterprojekter.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Skriv dit svar her...

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Kollegial supervision af adjunkt Atanu Chaudhuri i 2015. Adjunktpædagogikum succesfyldt afsluttet 2016.

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Præsentation of paper om Postgraduate training – a possibility for collaboration between research and practice på First EUROMA workshop on practice oriented research, october 2013, Barcelona.

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Udvikling af kurset: Operations strategy, innovation and organizational configuration. Kursus på kandidatuddannelse Operations and management engineering, 5 etcs. Første gang afhold efteråret 2014.

Udvikling PhD-kursus: Lean and the working environment, 4 etcs. Første gang afhold november 2014.

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...