Sandra Burri Gram-Hansen

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

2015:
•Undervisning, 2. Semester Humanistisk Informatik, Skriftlig Kommunikation og Retorik i Praksis
•Undervisning, 6. Semester Informationsvidenskab
•Undervisning, 8. Semester Informationsarkitektur
•Vejledning, 6. Semester Indimedia (Afsluttende bachelor)
•Vejledning, 8. Semester Informationsarkitektur
•Specialevejledning Oplevelsesdesign
•Censor, Design af IKT med Organisationen som Kontekst
•Undervisning, 5. Semester Modul 1
•Undervisning, 5. Semester Modul 3
•Vejledning, 5. Semester Modul 1
•Vejledning 7. Semester Informationsvidenskab
•Undervisning 7. Semester Informationsarkitektur
•Undervisning 9. Semester IA, Valgfag i Persuasive Design

2014:
•Undervisning, 2. Semester Humanistisk informatik, Skriftlig kommunikation og Retorik i Praksis
•Eksamensbedømmer, 2. Semester Humanistisk informatik, Skriftlig kommunikation og Retorik i Praksis
•Vejledning, 6. Semester Infirmationsvidenskab
•Vejledning 3. Semester humanistisk informatik
•Undervisning, 5. Semester Modul 1 + 3
•Vejledning 5. Semester modul 1
•Undervisning 7. Semester IA, Persuasion og Retorik
•Undervisning, 9. Semester IA, Valgfag i Persuasive Design
•Censor, 5. Semester Humanistisk Informatik, Modul 1 (CPH Campus)
•Censor, 3. Semester Humanistisk Informatik, Design af IKT med Organisationen som kontekst
•Specialevejledning, Informationsvidenskab

2013:
•Underviser - Fagets Videnskabsteori 6. semester Inf.Vid.
•Underviser - IKT i brug, 6. Semester Inf.Vid.
•Faglig Mentor – Edith 8. Semester Informationsvidenskab
•Vejledning 4. Semester Humanistisk Informatik
•Vejledning 8. Semester Informationsvidenskab
•Gæsteforelæsning – Masteruddannelsen i Persuasive Design, Det Informationsvidenskabelige Akademi
•Vejledning, 3. Semester Humanistisk informatik
•Underviser, 5. Semester Modul 1 + 3
•Vejledning 5. Semester Modul 1
•Underviser, 7. Semester IA
•Underviser 9. Semester IA, Valgfag i Persuasive Design
•Censor, 5. Semester Humanistisk Informatik, Modul 2

2012:
•Vejledning 6. Semester Informationsvidenskab
•Vejledning 8. Semester Informationsvidenskab
•Censor 3. Semester Humanistisk Informatik (IA med Organisationen som kontekst)

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

2015:
•Ankerlærerfunktion, 5. Semester Kommunikation og Digitale Medier
•Modulkoordinator, 5. Semester Modul 1
•Kursusansvarlig, 9. Semester IA, Valgfag i Persuasive Design

2014:
•Modulkoordinator, 5. Semester Modul 1
•Kursusansvarlig, 9. Semester IA, Valgfag i Persuasive Design

2013:
•Ankerlærer, 8. Semester Informationsvidenskab
•Modulkoordinator, 5. Semester Modul 1
•Kursusansvarlig, 9. Semester IA, Valgfag i Persuasive Design

2012:
Ankerlærer 8. Semester Informationsvidenskab

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

2015:
• Adjunktpædagogikum

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

2016:
• Afholdelse af workshoppen Persuasive Designs for Learning, Learning in Persuasive Design, ved Persuasive Technology konferencen i Salzburg.

2015:
• Oplæg og præsentation ved Forsvarsakademiets temadag om fjernundervisning

2010-2013
• EU financieret forskningsprojekt e-PLOT. Udarbejdelse af persuasive læringsteknologier i komplekse læringsmiljøer. Udarbejdelse af teoretisk fundament, afholdelse af webinars, afholdelse af præsentationer, afholdelse af workshop i forbindelse med ECTEL 2013.
..

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

2012-2016:
• Udarbejdelse af digitale læringsforløb i samarbejde med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

2010-2013
• EU financieret forskningsprojekt e-PLOT. Udarbejdelse af persuasive læringsteknologier i komplekse læringsmiljøer. Udarbejdelse af digitalt/mobilt læringsforløb til undervisning i Folkeskolen. Anvendt til pilotstudie ved Vester Hassing Skole

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...