Shelley Robin Smith

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

1985 Underisning af design principper på FOA-lignende kurser, Toronto, Canada

2001-2003 Underviser, forelæser, workshop holder på BA og kandidat på Arkitektskolen i Aarhus (i forbindelse med egen PhD). Temaer: Stor skala arkitektur, lufthavn, æstetik, urbanitet, mobilitet, nutidige teoretiske tilgang.

2003-2006 Underviser, forelæser, projektvejleder og censor i byudvikling og urban design, BA og master niveau på Arkitektskolen i Aarhus. Temaer: Urban udvikling, urban liv og form, formgivning, antropologiske tilgang til urban design, æstetik, mobilitet.

2006-2008 Underviser, forelæser, workshop holder, projektvejleder, uddannelses udvikler, kursus-, studio- og semesterkoordinator og censor på BA Design and Architecture uddannelsen, Humber College, Toronto, Canada. Temaer: Universal Design, Urban Design, Architecture and Design History, Technical Drawing, Interior Architecture Studios, Public Space theory and design.

2009-nu Underviser, forelæser, projektvejleder, workshop holder, kursus- og semesterkoordinator, censor på BA, kanditat, master og PhD niveau. Temaer: Urban udvikling, urban form og liv, urban transformation, byrum, landskab urbanisme, stor-skala arkitektur, hybrid bygninger, stedsanalyse, post-industrielle steder, mobilitet og transportmidler, æstetik, model byggeri og modeller som design redskab, design redskaber, grafisk formidling, hydrologi, site morphology, analysemetoder, design metoder, byudviklingsstrategier, plantelære, materialitet, atmosfære, perception, sansning. skrivning,
Undervisningoversigt Bachelor, Master, PhD.:

Efterår 2008
BSc5 Underviser, forelæser, vejleder – kurser og projekt
BSc3 Mini-projekt vejleder

Forår 2009
BSc6 Underviser, forelæser, vejleder – kurser, projekt og studietur
MSc4 Semester vejleder master projekt
Efterår 2009
BSc1 Underviser, forelæser, vejleder, workshopholder – kurser og projekter
BSc3 Mini-projekt underviser, forelæser, vejleder, workshopholder
BSc5 Kursus underviser og kursus vejleder

Forår 2010
BSc2 Underviser, forelæser, vejleder, workshop holder – kurser, projekter og studietur
MSc4 Semester vejleder master projekt
Efterår 2010
BSc3 Mini-projekt underviser, forelæser, vejleder, workshopholder
BSc5 Kursus underviser
MSc3 Vejleder

Forår 2011
BSc6 Underviser, forelæser, vejleder, workshop holder – kurser og projekter
MSc4 Semester vejleder master projekt
Efterår 2011
BSc3 Mini-projekt underviser, forelæser, vejleder, workshopholder
BSc5 Kursus underviser
MSc3 Vejleder

Forår 2012
BSc6 Modul underviser, workshopholder
MSc2 Underviser, forelæser, vejleder, workshop holder – kurser, projekter og studietur
MSc4 Semester vejleder master projekt
Efterår 2012
BSc3 Projekt modul underviser, forelæser, vejleder, workshopholder
BSc5 Kursus modul underviser
MSc3 Internship vejleder
PhD kursus forelæsning, undervisning, vejledning

Forår 2013
BSc6 Modul underviser, workshopholder
MSc2 Underviser, forelæser, vejleder, workshopholder – kursus, projekt, studietur
MSc4 Semester vejleder master projekt
Efterår 2013
BSc3 Projekt modul underviser, forelæser, vejleder, workshopholder
BSc5 Kursus modul underviser
MSc1 Underviser, forelæser, vejleder, workshopholder – kursus og projekt moduler
MSc3 Internship vejleder
PhD kursus planlægning, forelæsning, undervisning, vejledning

Forår 2014
BSc2 ArT Forelæsning og workshop
BSc6 Modul underviser, workshopholder
MSc2 Underviser, forelæser, vejleder, workshopholder kursus og projekt moduler
MSc4 Semester vejleder master projekt
Efterår 2014
BSc3 Projekt modul underviser, forelæser, vejleder, workshopholder
BSc5 Kursus modul underviser
MSc1 Modul underviser, forelæser, vejleder, workshopholder
MSc3 Internship vejleder

Forår 2015
BSc2 ArT Forelæsning og workshop
BSc6 Semester koordinator, underviser, forelæser, vejleder – kursus, projekt og studietur moduler
MSc2 Kursus modul underviser, forelæser, vejleder, workshopholder
MSc4 Semester vejleder master projekt
PhD kursus planlægning, forelæsning, undervisning, vejledning
Efterår 2015
BSc3 Projekt modul underviser, forelæser, vejleder, workshopholder
MSc1 Modul PBL koordinator, underviser, forelæser, vejleder, workshopholder
MSc1 Modul MOB forelæser
MSc3 semester internship vejleder

Forår 2016
BSc6 Semester koordinator, underviser, forelæser, vejleder – kursus, projekt og studietur moduler
MSc2 Kursus modul underviser, forelæser, vejleder, workshopholder
MSc4 Semester vejleder master projekt

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Studienævnsarbejde:
2011 - nu medlem ADAC (Student Credit Transfer Committee – under Studienævn)
2011 - nu Studienævns mellem (supplient)
2014-2015 Metode i undervisnings taskforce
PhD kursus ansvarlig:
2013 Transforming Site Methodologies – Seminar og PhD kursus (medansvarlig)
2015 Generative Processes – Title og writing workshops - PhD kursus
Bachelor og Master koordinator/modulansvarlig oversigt:


Forår 2008
BSc5 Semester koordinator

Forår 2009
BSc6 Semester koordinator
Efterår 2009
BSc1 Semester, kurser, projekt koordinator
BSc3 Mini-projekt koordinator

Forår 2010
BSc2 Semester, kurser, projekt koordinator
Efterår 2010
BSc3 Mini-projekt koordinator
MSc3 Semester koordinator

Forår 2011
BSc6 Semester ko-koordinator
Efterår 2011
BSc3 Mini-projekt koordinator
MSc3 Semester koordinator

Forår 2012
MSc2 Semester ko-koordinator
Efterår 2012
BSc3 Projekt modul koordinator
MSc3 Semester koordinator

Forår 2013
MSc2 Semester ko-koordinator
Efterår 2013
BSc3 Projekt modul koordinator
MSc1 Semester koordinator

Forår 2014
MSc2 Modul koordinator
Efterår 2014
BSc3 Projekt modul koordinator
MSc1 Kursus modul koordinator

Forår 2015
BSc6 Semester koordinator
MSc2 Kursus modul koordinator
Efterår 2015
BSc3 Projekt modul koordinator

Forår 2016
BSc6 Semester koordinator
MSc2 Kursus modul koordinator

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

2007- 2008 Teaching Excellence Programme – Humber College, Toronto, Ontario, Canada
(1 ½ års undervisnings kursus – tilsvarendende pædagogikum)

2009 PBL kursus, Aalborg Universitet

2014 PhD Supervisor kursus, Aalborg Universitet

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Type your answer here...

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

2009 BSc1 semester udvikling

2009 BSc6 Læse kompendium

2010 BSc2 semester udvikling

2010 MSc3 Semester udvikling

2011 MSc3 Semester udvikling

2012 Co-editor - Musings – an urban design anthology, Research and Teaching, Urban Design, AAU

2014-2015 Metode kompendium – Volume I - Bachelor og Volume II - Master

2015-2016 Editor-in-chief, Transforming Site Methodologies – Nordic Journal of Architectural Research - special Issue – samling af PhD papers fra 2013 PhD kursus + research seminar

2012, 2013, 2014 Udvikling af MSc1 og 2 semester projekter med afsæt i daværende aktuelle projekter og konkurrencer og kontakt til kommuner. (Aalborg, Odense, København)

2012, 2013, 2014 Udvikling af projektudviklings- og designmetoder igennem workshop forløb i forbindelse med MSc1 og 2 semester projekter. (Aalborg, Odense, København)

2016 Udvikling af BSc3 kursus med et socialansvarlig fokus. Planlagt kontakt med kommuner. (Aarhus, Aalborg)

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

2012, 2013, 2014 - Valgt af kandidats studerende at holde dimissionstale

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Undervisning i Arkitektur og Design, og i Urban Design masteren, kræver en fundering i de historiske, teoretiske, desigmæssige og tekniske elementer af faget i samspil med et blik der orientere sig ’derudaf’ - i samfundet, i det fysiske omgivelses rum, form, teknik og materialitet. Fagets udøvelse – både akademiske og praktiske – anvender et værktøjskasse af redskaber der introduceres til og afprøves igennem studiet og igennem en situation der mimer den virkelighed de studerende kommer ude i – som udøvere af faget og som team medlem. Det er tilegnelsen af disse redskaber som danner grundlaget til en udfoldelse af faget igennem projekt- og kursusarbejde – og helst noget der linker til virkeligheden igennem aktuelle projekter, konkurrencer, samarbejde med professionelle og andre uddannelsesinstitutioner. Som underviser gælder det om at udbrede horisonter, at fordre til en selvstændig stillingstagning og at indstille en ansvarlighed for det man foretager sig. For at kunne orientere sig og agere i verden som en ingeniør med en urban design faglig specialitet skal man kunne være søgende, kreative og formidlende. Basalt kan man sige at uddannelsen handler om at identificere problemer og komme med innovative løsninger – og det er noget der kan anvendes og tages i brug på mange måder. Set sådan er det underviserens rolle, udover at skabe det spændende, nutidig faglig ramme, at ’vej lede’ – altså at hjælpe de studerende finde deres vej.

8. Andet.

Skriv dit svar her...