Sidse Grangaard

Sidse Grangaard

Seniorforsker

Eksterne ansættelser

spaceplanner, mtre

2009

spaceplanner/bygherrerådgiver/procesrådgiver/arkitekt, SIGNAL arkitekter

20012005

arkitekt/studentermedhjælp, BASE arkitekter

19981999

Danmark

A.C. Meyers Vænge 15

Bygning: 3214

2450 København SV

Danmark

Publikationer (18)

Aktiviteter (18)

Mest anvendte tidsskrifter

ID: 43256226