Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

- Underviser ved BA Medicin og MedIS kliniske ophold på Sygehus Vendsyssel,
- Udfærdigelse af OSCE-prøve 6. sem medicin, juni 2015 samt reeksamen aug 2015
- Eksaminator ved OSCE-prøve 6. sem, juni 2015 samt reeksamen aug 2015
- 4 forelæsninger på modul 4.2 BA medicin/medIS
- Case undevisning pædiatrisk Uro/nefrologi, Medicinsk kandidat forår/efter 2015 AAUH
- Vejleder ph.d-studerende Tine Caroc Warner, Center for Klinisk Forskning Sygehus, Vendsyssel, Klinisk Institut.
- Ektern Vejleder ph.d.-studerende Luise Borch, Pædiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
- Hovedvejleder BA projektgruppe medicin, 6.sem forår 2015
- Opponent på læge Line Modins ph.d, 4.juni 2015, Kolding, Syddansk Universitet

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

-Studiekoordinator for kliniske ophold BA Medicin og MedIS, Center for Klinisk Forskning, Sygehus Vendsyssel
-Observatør i Studienævnet for Medicin

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Deltager i evalueringsmøder omkring klinisk undervisning på BA i medicin og MedIS

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Deltagelse i Forskningensdøgn, med bred formidling af forskningsresultater

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

- Deltaget i udviklingen af den nye Studieordning for BA i Medicin og MedIS, med særlig fokus på området omkring kliniske dele
- Deltager i udvikling af kliniske øvelser og kliniske ophold, herunder udfærdigelse af nye kliniske kompendier

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...